เรื่องเด่น ‘สมเด็จพระสังฆราช’ ลงพระนามประกาศระเบียบมส. คุมเข้มสำนักปฏิบัติธรรม

ในห้อง 'ข่าวพุทธศาสนา' ตั้งกระทู้โดย นโมพุทธายะ๕, 9 กรกฎาคม 2024.

สถานะของกระทู้:
กระทู้ถูกปิด ไม่สามารถโพสต์ตอบกลับได้
 1. นโมพุทธายะ๕

  นโมพุทธายะ๕ ก่อนตายไปอีกชาติ .. ใช้กายสังขารสร้างกำลังให้คุ้ม ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  21,610
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1,039
  ค่าพลัง:
  +70,118

  450315541_903220891840249_2057365920632546390_n-jpg.jpg
  ‘สมเด็จพระสังฆราช’ ลงพระนามประกาศระเบียบมส.
  คุมเข้มสำนักปฏิบัติธรรม


  หากพบแนวทางปฏิบัติไม่เป็นตามหลักมหาสติปัฏฐานสูตร หรือหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อย ศีลธรรมอันดี ให้งดการดำเนินงาน...

  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ได้มีการประกาศระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการส่งเสริมสำนักปฏิบัติธรรมแห่งคณะสงฆ์ พ.ศ. 2567 ลงในแถลงการณ์คณะสงฆ์ เล่มที่ 112 ซึ่งสมเด็จพระสังฆราชได้ลงพระนามในระเบียบมหาเถรสมาคม ดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 2567...


  ทั้งนี้ ระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการส่งเสริมสำนักปฏิบัติธรรมแห่งคณะสงฆ์ พ.ศ. 2567 มีสาระสำคัญคือ ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมสำนักปฏิบัติธรรมแห่งคณะสงฆ์ไทย ซึ่งมหาเถรสมาคม (มส.) แต่งตั้งโดยการเสนอของคณะกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประกอบด้วย 1.ประธานกรรมการรูปหนึ่ง 2.กรรมการโดยตำแหน่ง ประกอบด้วย แม่กองบาลีสนามหลวง แม่กองธรรมสนามหลวง ประธานกรรมการการศึกษาปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประธานกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 3.พระราชาคณะฝ่ายวิปัสสนากัมมัฏฐาน จำนวนไม่เกิน 4 รูป 4.กรรมการผู้ทรงคณวุฒิ จำนวนไม่เกิน 5 รูป หรือคน ให้ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นกรรมการและเลขานุการ และให้มีกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ จำนวนไม่เกิน 5 รูป หรือคน

  พร้อมทั้งให้มีคณะกรรมการส่งเสริมสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด ซึ่ง มส. แต่งตั้งโดยคำแนะนำของคณะกรรมการ ประกอบด้วย 1.เจ้าคณะจังหวัด เป็นประธานกรรมการ 2.รองเจ้าคณะจังหวัดและเจ้าคณะอำเภอ เป็นกรรมการ 3.เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด หรือพระวิปัสสนาจารย์ ที่ได้รับการคัดเลือกจากเจ้าคณะจังหวัด จำนวนไม่เกิน 5 รูป เป็นกรรมการ 4.ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ 5.เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดและเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ โดยให้มีศูนย์ส่งเสริมสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดในเขตการปกครองของคณะสงฆ์แต่ละฝ่าย ตั้งอยู่ที่วัดต้นสังกัดของประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการ...

  โดยระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการส่งเสริมสำนักปฏิบัติธรรมแห่งคณะสงฆ์ พ.ศ. 2567 ยังระบุด้วยว่า สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอาจงดการดำเนินงานชั่วคราว ในกรณีดังต่อไปนี้ 1.ไม่มีการปรับปรุงอาคารสถานที่ให้เหมาะสมแก่การปฏิบัติธรรม 2.ขาดพระวิปัสสนาจารย์สอนประจำ 3.แนวทางการปฏิบัติธรรมไม่เป้นไปตามหลักมหาสติปัฏฐานสูตร หรือหลักสูตรที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ 4.ไม่มีการดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมปฏิบัติธรรมติดต่อกันเกิน 2 ปี หรือไม่มีการรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการ 2 ปี ติดต่อกัน.

  ขณะที่สำนักปฏิบัติธรรมของวัด ที่มีความพร้อมในด้านอาคาร สถานที่ และพระวิปัสสนาจารย์ ประสงค์จัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมของวัด ให้แจ้งเจ้าคณะจังหวัดเพื่อทราบ ในกรณีที่ปรากฏว่าสำนักปฏิบัติธรรมของวัดแห่งใดมีแนวทางปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักมหาสติปัฏฐานสูตร หรือหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ หรือมีแนวทางปฏิบัติที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน เจ้าคณะจังหวัดอาจเสนอให้คณะกรรมการส่งเสริมสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด มีมติให้งดการดำเนินงานชั่วคราวสำนักปฏิบัติธรรมของวัดนั้นได้

  สามารถติดตามต่อได้ที่ : https://www.dailynews.co.th/news/3617736/
   
 2. นโมพุทธายะ๕

  นโมพุทธายะ๕ ก่อนตายไปอีกชาติ .. ใช้กายสังขารสร้างกำลังให้คุ้ม ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  21,610
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1,039
  ค่าพลัง:
  +70,118
  ?temp_hash=540ae221b607aa6f6c592b3c2c98bcb1.jpg
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 3. นโมพุทธายะ๕

  นโมพุทธายะ๕ ก่อนตายไปอีกชาติ .. ใช้กายสังขารสร้างกำลังให้คุ้ม ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  21,610
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1,039
  ค่าพลัง:
  +70,118
  ประเทศไทย ถึงเวลาแล้วหรือยังที่จะนำหลักสูตรพระพุทธศาสนา กลับเข้ามาสอนในโรงเรียนครับ !
   
 4. นโมพุทธายะ๕

  นโมพุทธายะ๕ ก่อนตายไปอีกชาติ .. ใช้กายสังขารสร้างกำลังให้คุ้ม ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  21,610
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1,039
  ค่าพลัง:
  +70,118

  ไฟล์ที่แนบมา:

สถานะของกระทู้:
กระทู้ถูกปิด ไม่สามารถโพสต์ตอบกลับได้

แชร์หน้านี้

Loading...