Edit Tags: ร่วมสร้างพระพุทธรูปทองคำปางนาคปรก (หลวงพ่อนาคนิมิตต์) วัดเจริญสมณกิจ (วัดหลังศาล) จ.ภูเก็ต กันครับ

แท็กหลายให้คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค ( , )

Loading...