ร่วมสร้างพระประธานอุโบสถ หน้าตัก80น. เเกะสลักจากหินอ่อน วัดตรีพัฒนาราม จ.บุรีรัมย์

ในห้อง 'พระพุทธรูป - วิหารทาน - สิ่งก่อสร้าง' ตั้งกระทู้โดย ศิษย์รุ่นจิ๋ว, 26 พฤศจิกายน 2023.

 1. ศิษย์รุ่นจิ๋ว

  ศิษย์รุ่นจิ๋ว นิพพานัง ปัจจโยโหตุ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 มกราคม 2017
  โพสต์:
  53,549
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +70,316
  FB_IMG_1700965818191.jpg

  อานิสงส์การสร้างพระพุทธรูป

  1. อกุศลกรรม(กรรมชั่ว)ในอดีตชาติแต่ปางก่อน จะเปลี่ยนจากหนักเป็นเบา จากเบาเป็นสูญ

  2. กุศลกรรม(กรรมดี)ในอดีตชาติแต่ปางก่อนที่เคยทำไว้ จักส่งผลมาที่เราได้เร็วยิ่งขึ้น คนที่เคยทำทานไว้ ไม่นานก็จะร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐี มีความสุขตามโลกสมบัติ

  3. ได้รับผลบุญกุศลตลอดกาลนาน ยิ่งทุกครั้งที่มนุษย์ เทวดา เทพพรหม ภูติผี มากราบไหว้บูชาพระพุทธรูปที่เราสร้าง เราจะได้ผลแห่งบุญด้วยทุกครั้ง เปรียบเสมือนสายน้ำแห่งบุญที่ไหลเข้าสู่ตัวผู้สร้างมิขาดสาย

  4. สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง เทวดาเทพพรหมรักใคร่(เพราะเป็นต้นแห่งบุญ เป็นผู้สร้างพระ) สรรพภยันตรายสลายสูญ

  5. เจ้ากรรมนายเวรในอดีตชาติแต่ปางก่อน เมื่อได้รับส่วนบุญอันมหาศาลจากการสร้างพระไปแล้ว ก็จะเลิกเว้นการจองเวร มิอาจตามจองเวรได้เลย

  6. เหล่าภูติผีรากษส คุณไสย โจรผู้ร้าย งูพิษ เสือร้าย ไม่อาจเป็นภัย มิอาจทำอันตรายใดๆแก่ผู้สร้างพระได้เลย

  7. เมื่อมีผู้พบเห็นพระที่เราสร้าง แล้วเกิดศรัทธา เกิดปิติ เกิดความเลื่อมใส เราจักเป็นผู้ได้รับผลแห่งบุญนั้นด้วยทุกครั้งและเป็นต้นเหตุให้เขาเข้าถึงพระพุทธศาสนา อานิสงค์ผลบุญย่อมมิอาจบรรยายได้หมด

  8. ผู้สร้างพระจักมีจิตใจสงบเย็น ปวงภัยไม่เกิด ฝันร้ายไม่มี ราศีผ่องใส สุขภาพแข็งแรง ทำกิจการงานใดก็เป็นสิริมงคล

  9. จิตจักมั่นคงในคุณธรรม เข้าถึงไตรสรณคมณ์(พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์) ความอุดมสมบูรณ์ปรากฏเกินความคาดฝัน ครอบครัวสุขสันต์ วาสนายั่งยืน

  10. คำกล่าวเป็นสัตย์ ฟ้าดินปรานี ทวยเทพยินดี มิตรสหายปรีดา

  11. คนโง่สิ้นเขลา คนเจ็บหายได้ คนป่วยหายดี ความทุกข์หายเข็ญ สตรีหากปรารถนาจะเกิดเป็นชาย ก็จะได้เกิดเป็นชาย

  12. เมื่อตายลงไป ผลบุญมหาศาลจะนำไปสู่สุคติภูมิ(ภูมิที่ดี) อันมี เทวดาและพรหมเป็นต้น แม้เกิดใหม่เป็นมนุษย์ก็จะสมบูรณ์พร้อมทรัพย์สมบัติ เป็นผู้มีรูปงาม สมบูรณ์ด้วยวงศ์ตระกูล สมบูรณ์ด้วยโลกทรัพย์ตามที่ต้องการ แม้ปรารถนาก็จักได้เกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิหมื่นภพชาติแสนภพชาติ พระอินทร์หลายหมื่นภพชาติแสนภพชาติ พระราชาผู้มากด้วยกำลังหลายหมื่นภพชาติแสนภพชาติ

  13. สิ่งที่สร้างจะบังเกิดเป็นกุศลจิตแก่ทุกคนที่ได้พบเห็น เป็นเนื้อนาบุญอย่างอเนกทุกชาติของผู้สร้างที่เกิดจะได้ฟังธรรมจากพระอริยเจ้า ปัญญาในธรรมแก่กล้า สามารถได้อภิญญาหก สำเร็จโพธิญาณ

  14. บุญจากการสร้างพระยิ่งใหญ่มหาศาล ด้วยผลบุญนี้แม้ปรารถนาจะเกิดเป็นพระพุทธเจ้า จะบรรลุพระอรหัตผล ก็สามารถอธิษฐานประกอบเข้าไปได้

  15. ด้วยผลบุญนี้ จะไม่เป็นผู้ตกต่ำเลย ตราบจนกว่าเข้าสู่นิพพาน

  พระอริยเจ้ากล่าวถึงเรื่อง
  อานิสงส์การหล่อหรือสร้างพระพุทธรูป

  หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ กล่าวได้ใจความว่า
  "การสร้างพระพุทธรูปนั้น จะมีอานิสงส์มาก แม้จะองค์เล็กเท่าต้นหญ้าคาก็จะมีอานิสงส์ถึง 5 กัป"
  (คำว่า กัป ในพระพุทธศาสนา หมายถึงเวลาที่ยาวนานนับประมาณไม่ได้ เปรียบเหมือนมีภูเขาแท่งศิลาทึบ กว้าง ยาว สูง อย่างละ ๑ โยชน์ ( ประมาณ ๑๖ กิโลเมตร )ครบร้อยทิพย์ปี มีเทวดาเอาผ้าทิพย์ที่บางเบาราวกับควันไฟมาลูบภูเขานี้ ๑ ครั้ง
  เมื่อใดภูเขาสึกกร่อนจนเรียบเสมอพื้นดิน เรียกว่า ๑ กัป ดังนั้นกัปหนึ่งจะเป็นเวลาที่ไม่อาจประมาณด้วย วัน เดือน ปี ได้เลย)

  หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ ยกตัวอย่างคนที่สร้างพระพุทธรูป หลวงพ่อโสธร หลวงพ่อบ้านแหลม หลวงพ่อไร่ขิง
  "ตอนนี้เขาเหล่านั้นยังเป็นเทพบุตรเทพธิดา และ พรหมในชั้นต่าง ๆ เสวยความสุขอย่างไม่มีจบสิ้น เพราะผลบุญที่ได้นี้มันต่อเนื่องเมื่อมีคนไปกราบไปไหว้หลวงพ่อที่หนึ่งสายบุญเหล่านั้นก็จะไหลไปยังเทพบุตรเทพธิดาอย่างต่อเนื่องเหมือนสายน้ำตก"

  หลวงพ่อฤาษีลิงดำ กล่าวว่า"การสร้างสมเด็จองค์ปฐมทำได้ยาก คือ ว่าเป็นพระพุทธเจ้าองค์ต้นพระพุทธเจ้าทั้งหมด การสร้างองค์ปฐมนี้ ท่านเปลี่ยนบัญชีใหม่ โดยใช้บัญชีสีทอง เป็นทองคำล้วนทั้งเล่ม จดบันทึก(เป็นอีกเล่มหนึ่งจากที่จดธรรมดา) ก็แสดงว่า คนที่จะสร้างพระพุทธเจ้าองค์ปฐมได้นี้ ต้องเป็นคนมีบุญมาก และไปนิพพานได้เร็วมาก" เพราะบัญชีสีทอง หลวงพ่อฯบอกว่า พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ต้องโมทนาหมด......

  หลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว...กล่าวว่า.....ผู้ใดสร้างรูปพระพุทธเจ้าจะเป็นองค์เล็กเท่าต้นคาก็ดี ใหญ่กว่าต้นคาก็ดี ผู้นั้นจะได้เป็นพรหม เป็นอินทร์ หมื่นชาติแสนชาติ ถ้าเป็นมนุษย์ จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิหมื่นชาติ แสนชาติ จะไม่เป็นผู้ตกต่ำเลย ตราบจนกว่าเข้าสู่นิพพาน

  หลวงปู่ครูบาชัยยะวงศาพัฒนา......การสร้างพระ เปรียบได้กับธนาคารบุญ ซึ่งจะเกิดบุญกุศลกับผู้ที่มีส่วนในการสร้าง โดยบุญกุศลนั้น จะเกิดขึ้นทุกครั้ง ที่มีผู้มากราบไหว้ สักการะบูชา เท่ากับจำนวนคน และจำนวนครั้ง

  หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม กล่าวว่า..การที่ผู้สร้างพระพุทธรูปได้เกิดศรัทธา จนถึงสละเงินออกมาสร้างพระพุทธรูปได้ และออกมาทำทาน ในงานฉลองพระพุทธรูปได้ ชื่อว่าเป็นผู้มี"ความเห็นตรง เห็นถูกแท้" เพราะเป็นบุญของตนเอง ไม่ใช่บุญของใครเลย ผู้สร้างพระพุทธรูป ชื่อว่า เป็นผู้ไม่ประมาท ชื่อว่า เป็นผู้ได้เตรียมตัวก่อนตาย

  ถวายสังฆทาน 100 ครั้ง อานิสงส์ไม่เท่ากับถวายวิหารทาน 1 ครั้ง การสร้างพระนับเป็นการสร้างวิหารทาน (ทานที่ทำแล้ว อยู่ได้ยาวนาน)

  เจริญพร

  https://fb.watch/oyqc4nosxt/?mibextid=Nif5oz

  https://www.facebook.com/profile.php?id=100093929433084&mibextid=ZbWKwL
   
 2. ศิษย์รุ่นจิ๋ว

  ศิษย์รุ่นจิ๋ว นิพพานัง ปัจจโยโหตุ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 มกราคม 2017
  โพสต์:
  53,549
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +70,316
  ขอร่วมบุญครับ สาธุ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 3. Super Bank

  Super Bank จงทำดีอย่าทำชั่ว

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 ตุลาคม 2017
  โพสต์:
  23,185
  ค่าพลัง:
  +15,051
  นายภานุมาศ
  และครอบครัวจตุรพิพัฒนพร
  ร่วมบุญกุศลครั้งนี้ด้วยครับ
  สาธุ...☺️♥️
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • IMG_7698.jpeg
   IMG_7698.jpeg
   ขนาดไฟล์:
   320.1 KB
   เปิดดู:
   31
 4. Shoo-2561

  Shoo-2561 Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 มิถุนายน 2018
  โพสต์:
  727
  ค่าพลัง:
  +1,051
  _ร่วมบุญ สร้างพระประธานวัด ไว้ในบวรพุทธศาสนา จำนวน 15 บาท
  _ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข. ขอให้สำเร็จสมความตั้งใจทุกประการ.
  _ขอให้สมปรารถนาในการแผ่อุทิศผลแห่งบุญกุศลกับทุกๆท่านทุกประการ.
  _ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วย สาธุ. สาธุ.. อนุโมทามิ...
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 5. tleelapo

  tleelapo เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  21 ตุลาคม 2006
  โพสต์:
  1,015
  ค่าพลัง:
  +2,346
  ข้าพเจ้านายธนจักร ลีลาพรชัย ร่วมสร้างพระประธานอุโบสถ หน้าตัก80น. เเกะสลักจากหินอ่อน วัดตรีพัฒนาราม จ.บุรีรัมย์ จำนวน 101.50 บาท ในวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 ขออนุโมทนาบุญร่วมกันน่ะครับและขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้สละปัจจัยทำบุญในครั้งนี้ สาธุ และขอท้าวจตุมหาราชทั้ง 4 และลุงพุฒิพญายมราชร่วมโมทนาบุญและช่วยเป็นสักขีพยานในการร่วมบุญในครั้งนี้ด้วยเถิด
   
 6. Eric99

  Eric99 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 เมษายน 2013
  โพสต์:
  457
  ค่าพลัง:
  +1,088
  Ericc99 และครอบครัว ผลิตภัณฑ์เรจิน่า กองทุนรวมเอรากอน อาหารเสริมซีมาสเตอร์ ร่วมสร้างพระประธาน ณ วัดตรีพัฒนาราม จ.บุรีรัมย์ ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566
   
 7. feaw

  feaw เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 เมษายน 2006
  โพสต์:
  269
  ค่าพลัง:
  +387
  ร่วมสร้างพระประธานอุโบสถ หน้าตัก80น. เเกะสลักจากหินอ่อน วัดตรีพัฒนาราม จ.บุรีรัมย์
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • Untitled.jpg
   Untitled.jpg
   ขนาดไฟล์:
   251.4 KB
   เปิดดู:
   11
 8. zarutobi777

  zarutobi777 ทาน ศีล ภาวนา

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กรกฎาคม 2019
  โพสต์:
  202
  ค่าพลัง:
  +245
  ได้ร่วมทำบุญสร้างพระประธานอุโบสถ ณ วัดตรีพัฒนาราม จ.บุรีรัมย์ จำนวน 9 บาท และขออนุโมทนากับทุกท่านที่ได้ร่วมทำบุญในครั้งนี้ด้วยครับ สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
   

แชร์หน้านี้

Loading...