Turbo99's Recent Activity

 1. Turbo99 ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ร่วมบุญถวายระฆัง 108 ลูก บูชาพระรัตนตรัย ถวาย ณ.วัดปากเหมือง อ.สารภี จ.เชียงใหม่.

  ร่วมถวายระฆังด้วยครับ

  TXN_202405224u3J8K0rcoRiUPGX9.jpg 22 พฤษภาคม 2024 at 11:06
 2. Turbo99 ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ร่วมทําบุญพัดลมไอน้ำ 5 เครื่อง ถวายวัดหนองตะโก อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี.

  ร่วมถวายพัดลมไอน้ำด้วยครับ

  TXN_202405205dY8357heJ4bj7F8v.jpg 20 พฤษภาคม 2024 at 17:06
 3. Turbo99 ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายพัดลมเพดาน 20 ตัว รร.พระปริยัติธรรมฯวัดพระธาตุพนม.

  ร่วมถวายพัดลมด้วยครับ

  TXN_202405204T6y5CGMApbAqqjx6.jpg 20 พฤษภาคม 2024 at 14:54
 4. Turbo99 ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพอุปสมบทหมู่ วันวิสาบูชา 22 พค. 67 ณ.วัดท่าไม้ จ.สมุทรสาคร.

  ร่วมเป็นเจ้าภาพบวชพระด้วยครับ

  TXN_202405194TeTeQcl44jdAwujO.jpg 19 พฤษภาคม 2024 at 14:35
 5. Turbo99 ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ร่วมเป็นเจ้าภาพบวชนาคหมู่จําพรรษา 6-8กค.67 วัดศรีเสวตวนาราม จ.สุโขทัย.

  ร่วมเป็นเจ้าภาพงานบวชด้วยครับ

  TXN_20240518917dIm0ZXqUaz8T6U.jpg 18 พฤษภาคม 2024 at 16:38
Loading...