mypolicexp's Recent Activity

 1. mypolicexp ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาสามเณร129รูป 26มีค.67 วัดเขาวัง จ.ราชบุรี.

  ร่วมทำบุญ 20 บาทครับ

  1708711188713.png 24 กุมภาพันธ์ 2024 at 00:49
 2. mypolicexp ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ผ้าป่าสามัคคีพระไตรปิฎก-เครื่องมือแพทย์ (รพ.วัดประสิทธิเวช) ครั้งที่ ๒๒ มทร.ธัญบุรี.

  ร่วมทำบุญ 100 บาทครับ

  1708710939154.png 24 กุมภาพันธ์ 2024 at 00:44
 3. mypolicexp ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ร่วมเป็นเจ้าภาพบวชพระ บวชเณร 9 รูป 6เมย.67 วัดคันธาราม จ.เชียงใหม่.

  ร่วมทำบุญ 20 บาทครับ

  1708569638257.png 22 กุมภาพันธ์ 2024 at 09:34
 4. mypolicexp ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ร่วมบุญบวชพระในพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่นักเรียนนายเรืออากาศ กันครับ.

  ร่วมทำบุญ 20 บาทครับ

  1708479027403.png 21 กุมภาพันธ์ 2024 at 08:24
Loading...