FaithThaiStory's Recent Activity

 1. FaithThaiStory added new media สร้างทางรถไฟ ขุดพบซากวัดร้างที่สาบสูญจมใต้ดิน เก่าแก่แค่ไหน? วัดป่าสูง เมืองแพร่ to ไทย

  ระหว่างการก่อสร้างรางรถไฟที่เมืองแพร่ มีการขุดพบซากวัดร้างที่จมใต้ดิน แสดงให้เห็นถึงซากอิฐโบราณจำนวนมาก ที่ถูกขุดขึ้นมากองรวมกัน รวมถึงชิ้นส่วนโบราณวัตถุ อาทิ ชิ้นส่วนอิฐมีจารึก พระพิมพ์ ฆ้องสำริด เศษภาชนะเครื่องถ้วยลายคราม และภาชนะดินเผา เป็นต้น...

  23 เมษายน 2024 at 01:29
 2. FaithThaiStory added new media หลักฐานโบราณวัตถุ มีความเก่าแก่กว่า 500 ปี วัดลาดสิงห์ สุพรรณบุรี to ไทย

  หลักฐานทางโบราณวัตถุ ที่สามารถยืนยันความเก่าแก่ของวัดลาดสิงห์ สามชุก สุพรรณบุรี ว่าน่าจะเป็นวัดในช่วงพุทธศตวรรษที่ 20-21 ก็คือ องค์หลวงพ่อดำที่สร้างจากหินทราย มีพระพักตร์แบบอู่ทอง รอบอุโบสถมีใบเสมาหินทรายแบบเรียบ เป็นลักษณะใบเสมาในยุคแรกของกรุงศรีอยุธยา รวมถึงด้านหลังอุโบสถ...

  20 เมษายน 2024 at 01:17
 3. FaithThaiStory added new media ซากเจดีย์โบราณพรุนไปทั้งองค์ วัดร้างในป่าที่อยุธยา to ไทย

  ซากวัดร้างและกองอิฐโบราณภายในป่า ข้างสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน อยุธยา เป็นซากวัดร้างสมัยอยุธยา ที่มีชื่อว่า "วัดสิงห์นารายณ์" หลงเหลือชิ้นส่วนพระพุทธรูปหินทราย และซากเจดีย์ที่ถูกเจาะหาสมบัติจนพรุนไปทั้งองค์ สันนิษฐานว่าจะมีความเก่าแก่ไม่ต่ำกว่า 400 ปีมาแล้ว คลิปเต็ม...

  19 เมษายน 2024 at 01:15
Loading...