บันทึกการสนทนา

 • Chat Bot: กระร่อน ได้เข้าห้อง. 31 พฤษภาคม 2020 at 20:10
 • Chat Bot: ศักดิ์ทนงพระ ได้เข้าห้อง. 31 พฤษภาคม 2020 at 20:05
 • Chat Bot: Semntrcha ได้เข้าห้อง. 31 พฤษภาคม 2020 at 19:56
 • Chat Bot: prawit.lu ได้เข้าห้อง. 31 พฤษภาคม 2020 at 19:45
 • Chuang simnin: ฮาๆ 31 พฤษภาคม 2020 at 19:32
 • Chat Bot: Chuang simnin ได้เข้าห้อง. 31 พฤษภาคม 2020 at 19:30
 • Chat Bot: ph240 ได้เข้าห้อง. 31 พฤษภาคม 2020 at 18:11
 • อนัตตา:
  31 พฤษภาคม 2020 at 17:48
 • Chat Bot: นว ได้เข้าห้อง. 31 พฤษภาคม 2020 at 14:59
 • Chat Bot: ฝึกตนได้ ใจสงบ ได้เข้าห้อง. 31 พฤษภาคม 2020 at 14:57
 • อนัตตา:
  31 พฤษภาคม 2020 at 14:41
 • อนัตตา:
  31 พฤษภาคม 2020 at 12:34
 • อนัตตา: ยุคเกมส์ออนไลน์ เยอแยะ หลากหลาย :confused: 31 พฤษภาคม 2020 at 12:34
 • Chat Bot: pbsut ได้เข้าห้อง. 31 พฤษภาคม 2020 at 11:10
 • Chat Bot: thth ได้เข้าห้อง. 31 พฤษภาคม 2020 at 11:08
 • Chat Bot: กระร่อน ได้เข้าห้อง. 31 พฤษภาคม 2020 at 09:35
 • อนัตตา: ปัญหาของคนเรา มันก็อยู่ที่ใจนั่นแหละ ปัญหาทุกอย่าง ถ้าเราแก้ใจได้ ปัญหาก็ไม่มี ถึงมันจะมีปัญหา ก็เหมือนไม่มีปัญหา.. แม้แต่ความทุกข์ที่ร่างกาย ความป่วย ความเจ็บ ถ้าเราฝึกจิตให้วาง ถึงมีป่วย มีเจ็บ มันก็เหมือนไม่มีปัญหา เพราะจิตมันไม่ทุกข์เสียอย่าง เมื่อจิตมันปลง มันวาง มันไม่ยึดถือ มันก็ไม่ทุกข์ ไม่วุ่นวาย ไม่เร่าร้อน ไม่เดือดร้อน นั่นแหละคือมันหมดปัญหาได้ . พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี วัดมเหยงคณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา_/|\_ 31 พฤษภาคม 2020 at 09:31
 • Chat Bot: ปกาสัย ได้เข้าห้อง. 30 พฤษภาคม 2020 at 22:11
 • Chat Bot: <<ฉหงาย>> ชื่อนี้สีขาว ได้เข้าห้อง. 30 พฤษภาคม 2020 at 22:03
 • Chat Bot: G.sis.t ได้เข้าห้อง. 30 พฤษภาคม 2020 at 21:29
 • Chat Bot: ไทร ได้เข้าห้อง. 30 พฤษภาคม 2020 at 21:20
 • Chat Bot: Norawon ได้ออกจากห้อง 30 พฤษภาคม 2020 at 21:13
 • Chat Bot: Norawon ได้เข้าห้อง. 30 พฤษภาคม 2020 at 21:13
 • Chat Bot: ZIGOVILLE ได้เข้าห้อง. 30 พฤษภาคม 2020 at 21:10
 • Chat Bot: ปกาสัย ได้เข้าห้อง. 30 พฤษภาคม 2020 at 20:58
 • Chat Bot: Suwaphich9 ได้ออกจากห้อง 30 พฤษภาคม 2020 at 20:48
 • Chat Bot: Suwaphich9 ได้เข้าห้อง. 30 พฤษภาคม 2020 at 20:48
 • Chat Bot: Suwaphich9 ได้ออกจากห้อง 30 พฤษภาคม 2020 at 20:47
 • Chat Bot: Suwaphich9 ได้เข้าห้อง. 30 พฤษภาคม 2020 at 20:47
 • Chat Bot: พลศิล ได้เข้าห้อง. 30 พฤษภาคม 2020 at 20:31
 • Chat Bot: nokhome ได้เข้าห้อง. 30 พฤษภาคม 2020 at 19:51
 • Chat Bot: อริยทรัพย์ ได้เข้าห้อง. 30 พฤษภาคม 2020 at 19:26
 • อนัตตา:
  30 พฤษภาคม 2020 at 19:09
 • Chat Bot: กระร่อน ได้เข้าห้อง. 30 พฤษภาคม 2020 at 13:27
 • Chat Bot: เพื่อนรอนาน ได้เข้าห้อง. 30 พฤษภาคม 2020 at 13:26
 • อนัตตา: การจะละคลายความยึดมั่นถือมั่น อันเป็นบ่อเกิดแห่งทุกข์ ย่อมไม่อาจเกิดขึ้นได้เลย หากขาดสภาพธรรมะที่เรียกว่า "สติ" . มนุษย์ที่เราเผชิญกันอยู่ทุกวันนี้ ล้วนเกิดจาก "ภาวะขาดสติ" ด้วยกันทั้งสิ้น สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงประทาน พระบรมพุทโธวาทไว้ว่า "สติเป็นเครื่องตื่นอยู่ในโลก" . เพราะฉะนั้นบุคคลใด ครอบครัวใด ชุมชนใด และสังคมใด ปรารถนาจะประสบสันติสุขอันไพบูลย์...จำเป็นต้องสั่ง สมภาวะแห่งการ "ตื่นรู้" เพื่อจักได้รู้เท่าทันการคิด การพูด และการกระทำด้วย "สัมมาสติ" อันเป็นหนทาง ไปสู่ปัญญา นำมาซึ่งความหลุดพ้น จากห้วงทุกข์ได้อย่างแท้จริง . . สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชฯ (อัมพร อมฺพโร)_/|\_ 30 พฤษภาคม 2020 at 09:29
 • nilakarn: น่าจะมี ช่องสาธุ[/B] หรือ สาธุการ ต่อจาก ช่องอนุโมทนา นะครับ 30 พฤษภาคม 2020 at 07:39
 • Chat Bot: nilakarn ได้เข้าห้อง. 30 พฤษภาคม 2020 at 07:37
 • Chat Bot: ิbbaann ได้เข้าห้อง. 29 พฤษภาคม 2020 at 21:41
 • Chat Bot: Norawon ได้ออกจากห้อง 29 พฤษภาคม 2020 at 21:20
 • Chat Bot: pipat_san ได้เข้าห้อง. 29 พฤษภาคม 2020 at 21:19
 • Chat Bot: Norawon ได้เข้าห้อง. 29 พฤษภาคม 2020 at 21:15
 • Chat Bot: กระร่อน ได้เข้าห้อง. 29 พฤษภาคม 2020 at 21:14
 • Chat Bot: mhutom ได้เข้าห้อง. 29 พฤษภาคม 2020 at 20:58
 • Chat Bot: liverpool_Rak ได้เข้าห้อง. 29 พฤษภาคม 2020 at 19:20
 • Chat Bot: <<ฉหงาย>> ชื่อนี้สีขาว ได้เข้าห้อง. 29 พฤษภาคม 2020 at 19:08
 • Chat Bot: Norawon ได้เข้าห้อง. 29 พฤษภาคม 2020 at 13:35
 • Chat Bot: พุทธเจริญ ได้เข้าห้อง. 29 พฤษภาคม 2020 at 13:18
 • Chat Bot: tom varayut ได้เข้าห้อง. 29 พฤษภาคม 2020 at 13:00
 • Chat Bot: ryuma9 ได้ออกจากห้อง 29 พฤษภาคม 2020 at 12:56
Loading...