สุตมยปัญญา เท่าไหร่ชื่อว่าเพียงพอ ครับ

ในห้อง 'อภิญญา - สมาธิ' ตั้งกระทู้โดย สิกขา1, 20 พฤษภาคม 2020.

 1. สิกขา1

  สิกขา1 สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 มีนาคม 2020
  โพสต์:
  42
  ค่าพลัง:
  +18
  สมมติว่า ได้อ่าน ได้ฟัง พระสูตร เพียงพระสูตรเดียว
  เช่น มหาสติปัฏฐานสูตร โดยไม่เคย ได้ฟัง พระสูตร อื่นอีกเลย
  และ ไม่เคยได้ยิน อรรถถาธิบาย ในเนื้อความของพระสูตร นั้นๆ
  จากอาจารย์ท่านใด หรือจากผู้ใดเลย

  อาศัยการได้ฟัง เนื้อความจากพระสูตร พระสูตรเดียว ดังกล่าว
  สามารถปฏิบัติ จนถึงความพ้นทุกข์ ได้หรือเปล่าครับ
  หากได้ๆ ทุกคน ทุกรูปทุกนาม หรือเปล่า ครับ
   
 2. ธรรม-ชาติ

  ธรรม-ชาติ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 พฤษภาคม 2012
  โพสต์:
  2,533
  ค่าพลัง:
  +9,812
  +++ ความสำคัญอยู่ที่ "ปฏิบัติ" ได้ตรง ๆ ตามพระสูตรนั้น ๆ หรือเปล่า
  +++ เอา พระสูตรเดียวก่อน "ลงมือ ทำ ตามนั้น" ได้หรือเปล่า
  +++ หาก "ทำได้ ตรง ๆ ตามทางที่ พระสูตร กล่าวมา" ก็ได้
  +++ แต่ปัญหามันอยู่ที่ "มีกี่คนที่ ทำได้ตรง ๆ ตามพระสูตร"
  +++ เช่น "รู้กาย" แต่ดันอุตริไป "ดูกาย" เป็นตัน
  +++ ปัญหาคือ "ปฏิบัติ ตรง หรือเปล่า" อุชุปฏิปันโน นั่นแหละ...
   
 3. สุรีย์บุตร

  สุรีย์บุตร ឪពុកស្រឡាញ់កូន ៗอังก๊กสะละแลงกุงกุง

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 สิงหาคม 2009
  โพสต์:
  768
  ค่าพลัง:
  +366
  ขอถามท่าน ธรรม-ชาติ
  รู้กายกับดูกายต่างกันอย่างไรครับ
   
 4. maokvid-1800

  maokvid-1800 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 เมษายน 2008
  โพสต์:
  3,227
  ค่าพลัง:
  +926
  อย่าไปเข้าใจว่า.....

  ต้องสดับจากพระสูตร จิฮับ

  คำว่า สุตต มัยยะ

  บาลี เนี่ยะ ต้องแปล หลังกลับ
  มาข้างหน้า

  พอแปลข้างหลังมาข้างหน้า
  คำว่า มัยยะ จะมาก่อน

  คือ สำเร็จมาก่อน

  จากนั้น ค่อยรู้ว่า ที่สำเร็จ
  นั้นควรใช้ บัญญัติอะไร
  ใรการ เปนสิ่งให้ระลึกได้

  ฟังดูจะ งง หน่อยๆ นะ

  หลักต้องแม่น ว่า การรู้ธรรม
  จะไม่ใช่ วิธีเดียวกันกับที่โลก
  เขาใช้กัน

  มันจพต้องแตกต่าง แบบ ฟ้า
  กับเหว หากไม่มี รสแบบนี้
  ให้เชื่อมขนมกินได้เลยว่า
  "ด้น เด้า เกา หมัด"

  ทีนี้....

  มันจะยังไวกันหละ สำเร็จ
  ก่อนการฟัง

  มันจะกลับไปที่

  การรู้ทุกข์ จขกท รู้ยังไง

  รู้ทุกข์แล้ว แล้ว หาที่พึ่ง ปะผุ หรือเปล่า

  หรือ

  สามารถรู้ทุกข์ แล้ว หาอุบายนำออก

  นะ

  ถ้ากระบสนการถูกต้อง แค้ได้ยิน
  การประกาศ การมีอยู่จริง ของ
  สภาวะวิมุตติ

  ก้จะ อ้าว เออะ !!

  พอ อ้าว เออะ ...แล้ว จะเกิดกระบวน
  การทบทวนว่า ทำอะไรมา..ซึ่งตรง
  นี้ มันก้จะ สบกับ อักขระบ้าง แสงบ้าง
  พยัญชนะบ้าง อนุพยัญชนะบ้าง(เรื่อง
  ราวยาวๆ เปน พระสูตร)

  ลองพินาฮับ จะ งง หากแยกสิ่ง
  ที่เรียกว่า "อรรถะ"(รสชาติวิมุตติ)
  กับ พยัญชนะ(สิ่งใช้อาสัยระลึก
  ว่า ธรรมมีอยู่จริง)

  นะ

  ถ้า เข้าใจ ก้ จะ อ๋อ พวกโอปาปาติกะ
  บางพวก ไม่ต้องมาฟัง แค่ได้รับ
  "แสง" ที่เกิดจากการแสดง การบรรลุ
  ธรรม ก้ จะ เออะ!! กันได้ ซึ่งเรียก
  กันว่า สุตตวา(การตีกลองเปนชั้นๆ
  ตามภพสวรรคิ์)

  สุตตมัยยะ เปนอีกชื่อของ สาวก

  ส่วน จินตมัยย เปนอีกชื่อ ของ
  พระปัจเจก พระพุทธเจ้า

  ส่วน ภาวนามัยย เปนชื่อรวมๆ
  ของทุกเหล่า ที่ภาวนา บึดจั๊ม
  บึ๊ดกันมา
   
 5. ปราบเทวดา

  ปราบเทวดา อาทิตตะปริยายะสุตตัง

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 กุมภาพันธ์ 2017
  โพสต์:
  2,517
  ค่าพลัง:
  +2,151
  ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับ

  เป็นไปได้หมดครับ แต่จะได้ทุกคนไหม

  อันนี้ ทุก คนมีกรรมเป็นเผ่าพัน

  แต่ละคน กรรมดีกรรมชั่ว ให้ผลที่ต่างกัน สมัยพุทธกาล
  แม้พระพุทธเจ้า แสดงธรรมเอง ยังไม่สามารถหลุดพ้นได้ทุกคน

  จะมีแต่ ผู้ที่มีกรรมดีให้ผล มาก่อน
  เรียกได้ ว่า เป็นผู้ มีบุญวาสนามาก่อน เป็นมงคลอันสูงสุด

  ผู้มีบุญวาสนามาก่อน ใช่ว่าจะวัดกันที่
  มาจากสวรรค์ทั้ง 6 ชั้น พรมโลก 16 ชั้น หรือ มาจาก เดรัชฉาน หรือ อเวจีมหานรก มาเกิด
  ใครจะมีบุญวาสนามามากกว่าใคร อันนี้ชี้วัดไม่ได้

  ทีนี้เข้าเรื่อง จาก พระสูตร

  หนทางอันเอก คือ สติปัฏฐาน สูตร หนทางเดียว

  พระธรรม 84,000 พระธรรมขันธ์ ย่นย่อ มาแค่กายกับใจ

  ในสติปัฏฐานเท่านั้นเอง ครับ

  ถ้าหาก อ่านแล้วทำตามอย่างยิ่งยวดตาม พระสูตร ของไทย ที่เป็นบทแปลมาลีมา

  จะมาตกม้า ตรงคำว่า พิจารณาครับ
  เพราะจะไปเข้าใจ ความหมายของคำ ว่า พิจารณา มาเป็นกระบวนการคิด ในภาษาไทย

  ทำให้ ตีรูปนามไม่แตก

  ต้องได้ฟัง จาก พระสงฆ์สาวกที่เป็น สัปบุรุษ
  จึงจะได้ฟัง มหาสติปัฏฐาน ที่สมบูรณ์ พูดง่ายๆ สัปบุรุษ ก็พระอริยะสงฆ์

  ซึ่ง แม้พระพุทธเจ้าจะปรินิพพานไปแล้ว
  แต่ก็ยัง มีพระอริยะสงฆ์ สาวก อยู่ อย่างต่อเนื่อง
  ทำให้ สติปัฏฐาน สูตร
  เมื่อถูก กล่าว สอน โดยพระอริยะสงฆ์สาวก จึงมีความสมบูรณ์อยู่

  ฉะนั้น ประเด็น ต่อไป อยู่ที่ผู้ฝึก เมื่อได้ฟัง สติปัฏฐาน ที่สมบูรณ์
  จะมี ความเชื่อมั่น ในคำสอนพระพุทธเจ้า แค่ไหน
  มีความความเพียร แค่ไหน ในการปฏิบัติ
  หากมีความเชื่อมั่น เอาจริงเอาจริง ย่อมมีผล
  อย่างเร็ว 7 วัน
  อย่างกลาง 7 เดือน
  อย่างช้า 7 ปี
   
 6. maokvid-1800

  maokvid-1800 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 เมษายน 2008
  โพสต์:
  3,227
  ค่าพลัง:
  +926
  ยกตัวอย่าง...

  พระโสณนะ ท่านเปนพระชรา
  บ้านนอกไม่ค่อยจะรู้ภาษา เขา
  เทศนาอะไร ก้ไม่ได้เข้าใจอะไร
  ทราบแต่ ศาสนาสมณโคดม
  นั้นเปนสัปปายะ ไม่เบียดเบียนกัน

  ดังนั้น ไม่ต้องไปพูดถึงพระสูตร
  ไม่มีจะจำได้สักบท

  วันหนึ่ง ออกไปบิณฑบาตร กำลัง
  กลับ แรงข้าวต้มหมด หน้ามืด
  ตาลาย ทนไม่ไหว ก้เลยทำผิด
  วินัย นั่งฉันข้าวตรงเถียงนา
  มีกามาดูปูนานกกระยางกินปลา

  ฉันไปคำนึง ก้ ทอฝนกกระยาง
  กินปลา

  ฉันไปคำนึง นกกระยางมันก้
  จิกกินปลาให้เห็น

  ผั๊วะ

  บรรลุธรรม พร้อมวิโมก อภิญญา

  ติ๊ง จบ

  จบเลยนะ พระโสนะ ไม่เข้าไป
  ฟังธรรมอีก กลัมมาถึงก้เข้ากุฏิ
  เลย ปรกติพระกลับจากบิณฑ
  บาตร ต้องเอาอาหารไปรวมกัน
  ไปประชุมกัน ฉันเสร็จ ก้มา
  ฟังธรรม

  ภิกษุอื่น เหนแบบนั้นก้ไปฟ้อง
  พระพุทธเจ้า จะให้ขับไล่พวก
  ผิดวินัย

  พระศาสดาต้องรีบห้าม เพราะ
  พระโสนะเปนอรหันต์ไปแล้ว

  แต่ก้ทรงเรัยกมาสอบสวน
  เพราะ เหนว่า อนาคตกาล

  จขกท จะมาถามคำถาม
  ทำนองนี้
   
 7. สิกขา1

  สิกขา1 สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 มีนาคม 2020
  โพสต์:
  42
  ค่าพลัง:
  +18
  ขอบพระคุณทุกท่านที่ตอบครับ
   
 8. สิกขา1

  สิกขา1 สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 มีนาคม 2020
  โพสต์:
  42
  ค่าพลัง:
  +18
  แสดงว่า. สุตมย ภาวนามย เป็นสิ่งที่กระทำต่อกันไปมา
  เป็นปัจจัยซึ่งกันและกัน ผมเข้าใจถูกไหมครับ
   
 9. maokvid-1800

  maokvid-1800 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 เมษายน 2008
  โพสต์:
  3,227
  ค่าพลัง:
  +926
  งง เป่า ฮับ จขกท

  อีก สักตัวอย่าง บ่

  ...

  มีพราหมณ์หญิงคนนึง กำลัง
  จะคลอดลูก หมอตำแยก้เอา
  ผ้าโยงขื่อ ให้จับชายผ้าแล้ว

  เบ่ง....

  เบ่งอยู่นานสองนาน แบบว่า
  แม่นาค มากวักมือเรียกแล้ว
  ...พี่มากขา.....

  ขณะนั้นเอง หูก้แว่วไปได้ยิน
  เสียงการ พรรณา บุคคลิก
  ลักษณของ พระสมณโคดม
  โดยมี ยักษสองตนกำลังสนทนา
  กันสนุกสนาน ร่าเริงในธรรม
  ที่ได้ประจักษ์มา


  ผั๊วะ

  สำเร็จเปน โสดาบัน พร้อมกับ ลูก
  คลอดออกมาพอดี

  ลูก พอเจ็ดขวด ก็ถูกส่งมาบวชเณร
  ที่วัดของสทณโคดม โกนหัวเสร็จ
  ก้บรรลุอรหันต์ ยังไม่ได้ฟังธรรมอะไร

  แถม พระศาสดาให้ เทศนาท่ามกลาง
  สงฆ์อีก เพราะ เปน เอทัคคะทางด้าน
  มี เส้นเสียงเหมือนศาสดา

  จนสาวก สะดุ้ง เวลาเณร เดินไปพูด
  จะจ๋าตรงนั้นที ตรงนี้ที เดือดร้อน
  ภิกษ ที่เข้าใจว่า พระศาสดามาตรวจงาน

  คืนนั้น เลยต้องนอนกุฏเดียวกับศาสดา

  พอรุ่งเข้า ส่งกลับบ้าน

  มารดา ก้ ผั๊วะ หลังจากเณรไปเทศนจนจบ


  ติ๊ง!!

  งง ให้รู้ว่า งง มี โอกาส ผั๊วะ!!
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 20 พฤษภาคม 2020
 10. สิกขา1

  สิกขา1 สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 มีนาคม 2020
  โพสต์:
  42
  ค่าพลัง:
  +18
  นี้ละครับ ประเด็น คือว่า คนทั่วไป หากศรัทธาใน
  มหาสติปัฏฐานสูตร ด้วยความเพียรศึกษา
  จะสามารถพิจารณาเนื้อความ ในพระสูตรด้วยตนเอง
  โดยไม่ต้องผ่านบุคคลท่านใดเลย ได้หรือไม่อะครับ
   
 11. maokvid-1800

  maokvid-1800 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 เมษายน 2008
  โพสต์:
  3,227
  ค่าพลัง:
  +926
  ม่ายฉ่าย จิฮับ

  สาวก เมื่อ บรรลุธรรม
  ก้จะเรัยกว่า สุตตมัยยปัญญา

  มี ปัญญาสำเร็จ จากการ ฟังธรรม

  ถ้ายังไม่มี วิมุตติ จะใช้คำ
  สุตตมัยปัญญา ไม่ได้

  ทีนี้ ไม่ว่า จะ พระศาสดา หรือ
  พระสาวกล้วนเปนบุคคลที่เปน
  ภาวนามัยยะ เหมือนกัน ไม่ใช่
  อยู่บรรลุโดยไท่ ภาวนา

  ความหมายแบบนี้ จขกท
  อ่านได้ในปฏิสัมภิทามรรค

  โชคดี อรรถกถาจารย์ บารมี
  ไม่พอจะไป ดัดแปรง สอดไส้
  ให้ธรรมเ...
   
 12. maokvid-1800

  maokvid-1800 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 เมษายน 2008
  โพสต์:
  3,227
  ค่าพลัง:
  +926
  คำถาม นี้ วน แล้ว ฮับ

  ก้ ถือ เปนสัญญาน ว่า

  จขกท ไม่มี จิตตั้งมั่น

  เปนพวก ไม่เคย กำหนดรู้ทุกข์ สักแอะ
   
 13. สิกขา1

  สิกขา1 สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 มีนาคม 2020
  โพสต์:
  42
  ค่าพลัง:
  +18
  งงครับ. ท่านง้อใบ้ (มหาชน พอจะอธิบายให้ฟังได้ไหมครับ
  ว่าปัจจัยเป็นมาอย่างไร. เพียงได้ฟังการพรรณนา บุคคลิก
  ลักษณะของพระพุทธเจ้า ถึงสามารถบรรลุธรรม ได้
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 21 พฤษภาคม 2020
 14. maokvid-1800

  maokvid-1800 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 เมษายน 2008
  โพสต์:
  3,227
  ค่าพลัง:
  +926
  แหะ แหะ

  นางพราหมณี ท่าน เปน เอทัคคะ
  ในการบรรลุ....

  ด้วยความบังเอิญ ฮับ


  ดังนั้น หมดฐานะ จะอธิบาย
   
 15. ปราบเทวดา

  ปราบเทวดา อาทิตตะปริยายะสุตตัง

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 กุมภาพันธ์ 2017
  โพสต์:
  2,517
  ค่าพลัง:
  +2,151
  ยกตัวอย่างในพระสูตร มหาสติปัฏฐาน

  [๒๗๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกข้อหนึ่ง
  ภิกษุเมื่อเดิน ก็รู้ชัดว่าเราเดิน
  เมื่อยืน ก็รู้ชัดว่าเรายืน
  เมื่อนั่ง ก็รู้ชัดว่าเรานั่ง
  เมื่อนอนก็รู้ชัดว่าเรานอน หรือ
  เธอตั้งกายไว้ด้วยอาการอย่างใดๆ
  ก็รู้ชัดอาการอย่างนั้นๆ ดังพรรณนามาฉะนี้  ภิกษุย่อม
  พิจารณาเห็นกายในกายภายในบ้าง
  พิจารณาเห็นกายในกายภายนอกบ้าง
  พิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในทั้งภายนอกบ้าง
  พิจารณาเห็นธรรม คือความเกิดขึ้นในกายบ้าง
  พิจารณาเห็นธรรมคือความเสื่อมในกายบ้าง
  พิจารณาเห็นธรรมคือทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมในกายบ้าง

  ย่อมอยู่ อีกอย่างหนึ่ง
  สติของเธอที่ตั้งมั่นอยู่ว่า กายมีอยู่
  ก็เพียงสักว่าความรู้ เพียงสักว่าอาศัยระลึกเท่านั้น

  เธอเป็นผู้อัน ตัณหาและทิฐิไม่อาศัยอยู่แล้ว
  และไม่ถือมั่นอะไรๆ ในโลก

  ดูกรภิกษุทั้งหลาย
  อย่างนี้แล ภิกษุชื่อว่าพิจารณาเห็นกายในกายอยู่ ฯ

  ........................................................................................

  สติปัฏฐาน ในอิริยาบทบรรพะ ก็สามารถแทงตลอดได้แล้วครับ
  หากฝึกอย่างจริงจัง มันจะเชื่อม ไปทุกฐาน ทุกบรรพะเอง

  อย่างที่บอก หากไป หลง ใช้คำว่าพิจารณาที่แปลในภาษาไทย
  มันจะวนอยู่ในอ่าง จะตีรูปนามไม่แตก หากไม่ได้ พระอริยะสงฆ์ ชี้แนะแนว


  เมื่อเริ่มฝึกในส่วนแรก จนชำนาญ พอ สติเกิด รุ้เท่าทัน กายเคลื่อน

  สติมันจะชัด (อุปัฏฐาน) จะไปเข้าใจผิด ว่า นี่ เราบรรลุ หรือเรียกว่า เข้าใจผลวิปัสนา

  หากเป็นแบบนี้ เรียกว่า เป็น วิปัสนูกิเลส

  ตรงนี้จึงเป็นจุดสำคัญ และเป็นจุดแรกที่ทำให้ จิต แยกรุปนามปริเฉทเป็นครั้งแรก

  และ สติที่เด่นชัดรู้เท่าทั้นจิต ในขณะกายเคลื่อน
  มันจะมีออฟชั้น ที่รู้พร้อมไปในตัว
  เช่น แสงสว่าง ปิติ สุข อาการเบาโปร่ง สะบาย
  หรือ บางทีจะไปรู้เรื่องลี้ๆลับๆ ไปพร้อมกัน แล้วจะวางลงเองไปในตัว

  แต่ปัญหา ที่ ตามมา คือ ความยินดีที่ซ้อนมา เกิดขึ้นตาม ตรงนี้
  ทำให้ผู้ฝึก ที่เจอครั้งแรก จะตามไม่ทัน บางคนกลายเป็น หลงในสภาวะ
  หลงคุณวิเศษ ในการไปรู้เรื่องลี้ลับ หรือ รู้จิตใจคน เจโตปริญาญาณอ่อนๆจะเกิดขึ้นตรงนี้
  แรกๆเหมือนจะแม่น บางคนเที่ยวไปทายทัก คนนั้น คนนี้ไปทั่ว
  บ่อยๆเข้า ก็กลายเป็นทุศีลเป็น บาป กลายเป็นคนโกหกไปเรื่อย
  แล้วก้เจริญสติขึ้นต่อไม่ได้
  หรือแม้แต่ บางคนไปหลง ยินดีในโอภาส
  หรือหลงยินดีในปิติสุข ทำให้เข้าใจผิด ว่าตัวเองบรรลุธรรม
  ซึ่งมันจะเป็นความเข้าใจผิด ของผู้ฝึก ที่ไม่เคยพบเจอสภาวะนี้

  ฉะนั้น ถ้าได้ พระอริยสงฆ์ ที่คอยชี้แนะตรงนี้ มันจึงจะไปต่อได้อย่างสมบูรณ์

  อีกอย่างนึง ใครฝึกมาถึงตรงนี้ ไม่ใช่เรื่องเสียหาย แต่เป็นเรื่องดี
  สำหรับคนมีพระอริยะสงฆ์ ชี้แนะ จะเดินต่อได้ถูกทาง

  และจะทำให้ก้าวข้ามไปได้ ในลำดับ ของคำว่า พิจารณา


  ซึ่ง ในคำว่า พิจารณา นั้นหมายถึง จิตมีสติ กำหนดรู้ ไปเอง โดยอัตโนมัติ

  ฉะนั้น การเจริญ สติ ในสติปััฏฐาน มันจะมีสองส่วน
  ส่วนที่เป็นเจตนา กับ ส่วนที่พ้นเจตนา


  ส่วนที่เป็นเจตนาทำ ก็คือ ส่วน สี เขียว

  ส่วนที่พ้นเจตนา ก็คือ ส่วน สี น้ำเงิน
   
 16. สิกขา1

  สิกขา1 สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 มีนาคม 2020
  โพสต์:
  42
  ค่าพลัง:
  +18
  ขอบพระคุณท่านง้อใบ้(มหาชน ครับ
   
 17. ปราบเทวดา

  ปราบเทวดา อาทิตตะปริยายะสุตตัง

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 กุมภาพันธ์ 2017
  โพสต์:
  2,517
  ค่าพลัง:
  +2,151
  ฉะนั้น ในการ ฝึก เมื่อได้ฟัง สติปัฏฐานที่สมบูรณ์

  มันจะมี ความเอะใจ ในการฝึกและตรงมากขึ้น

  การเห็นซ้ำ จึงจะทำให้พ้นไปได้ เกิด สัมมาสมาธิ ตามมาเป็นลำดับ โดยอัตโนมัติ
  ปัญญาก็จะตามมาเองโดยอัตโนมัติ จนกว่า ไก่ จะออกจากไข่
   
 18. maokvid-1800

  maokvid-1800 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 เมษายน 2008
  โพสต์:
  3,227
  ค่าพลัง:
  +926
  ห้าม เครียด นะ จขกท

  ยิ้มหวานๆ หมั่นระลึก ทาน

  สีล ที่ประกอบไว้ ดีแล้ว....

  แลอยู่ ( กำหนดรู้ เกิด ดับ )

  ถ้า จาคะ และ สีล จนจิต
  เปนฌาณ ( กำหนดรู้ คุณ และ โทษ )

  อย่าไป อะไรเยอะ กับ พระสูตร....

  เอาของจริง ออกมา ระลึก
  มีประโยชนกว่า


  มิวสิค!!! ( กลัว ผ ห้ามกดฟัง ...ในอีก จักกรู้)
   
 19. สิกขา1

  สิกขา1 สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 มีนาคม 2020
  โพสต์:
  42
  ค่าพลัง:
  +18
  ขอบพระคุณท่านมากครับ
   
 20. สิกขา1

  สิกขา1 สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 มีนาคม 2020
  โพสต์:
  42
  ค่าพลัง:
  +18
  ขอบพระคุณท่านปราบเทวดาด้วยครับ
   

แชร์หน้านี้

Loading...