มจร ให้ทุนวิจัยแนวทางป้องกันโควิด-19

ในห้อง 'ข่าวพุทธศาสนา' ตั้งกระทู้โดย โพธิสัตว์ ชาวพุทธ, 29 เมษายน 2020.

 1. โพธิสัตว์ ชาวพุทธ

  โพธิสัตว์ ชาวพุทธ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 กรกฎาคม 2017
  โพสต์:
  4,146
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1,778
  ค่าพลัง:
  +6,662
  e0b897e0b8b8e0b899e0b8a7e0b8b4e0b888e0b8b1e0b8a2e0b981e0b899e0b8a7e0b897e0b8b2e0b887e0b89be0b989.jpg

  เมื่อวันที่ 29 เม.ย.พระสุธีรัตนบัณฑิต (สุทิตย์ อาภากโร) เจ้าอาวาสวัดสุทธิวราราม ในฐานะผอ.สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) กล่าวว่า ได้มีหนังสือแจ้งไปยังรองอธิการบดี คณบดี และผอ.วิทยาลัยสงฆ์ มจร ทั่วประเทศ ขอให้ส่งข้อเสนอโครงการเพื่อดำเนินการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยระบุว่า จากการประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ และการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ มจร ได้เห็นความสำคัญของการดำเนินงานวิจัยในด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของส่วนงาน

  ทั้งนี้การช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 จึงมีมติเห็นควรให้ส่วนงานที่ไม่ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณในการดำเนินการวิจัยประจำปี 2563 ได้เสนอข้อเสนอโครงการวิจัย ส่วนงานละ 2 เรื่อง นักวิจัย 2-4 คน โดยการวิจัยให้อยู่ใน 2 ประเด็นหลัก คือ 1.การวิจัยเพื่อช่วยแก้ไขสถานการณ์โรคโควิด-19 เช่น ผลกระทบ หรือ แนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของโรค 2.การวิจัยสถาบัน เช่น คัมภีร์ หรือการวิจัยที่เป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ทางสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ จึงขอให้ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 2 เรื่อง และรายชื่อนักวิจัยจำนวน 2-4 รูป/คน (อาจารย์ประจำหลักสูตร และอายุไม่เกิน 40 ปี) ไปยังสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ เพื่อเข้าร่วมอบรมพัฒนาโครงการวิจัยเพื่อรับทุนที่สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์จะจัดสรรให้ ภายในวันที่ 20 พ.ค.2563 สอบถามโทร.082-5623545


  ขอขอบคุณที่มา
  https://www.dailynews.co.th/education/771771
   

แชร์หน้านี้

Loading...