พละสิบสามแบบของพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์

ในห้อง 'พุทธภูมิ - พระโพธิสัตว์' ตั้งกระทู้โดย พุทโธอวโลกิเตศวร, 18 กันยายน 2020.

 1. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  18,733
  กระทู้เรื่องเด่น:
  423
  ค่าพลัง:
  +62,987
  LAjWBWVelNFSK4e0EPjbAJZ-s1ULOiYOZovWcbX36q2e&_nc_ohc=DiRD_GwkW6AAX_m5H_V&_nc_ht=scontent.fcnx3-1.jpg
  ค้นธรรมใต้ร่มไผ่ม่วง.  พละสิบสามแบบของพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์

  " นะโม อวโลกิเตศวรายะโพธิสัตวายะ
  ด้วยเหตุที่สรรเสริญสดุดีนามแห่งพระองค์ จึงรอดพ้นจากภัย
  ดูก่อนอักษยมติ อวโลกิเตศวรโพธิสัตว์
  ประกอบด้วยตบะเดชะ และพละอันเป็นอจินไตย์ "

  (สัทธรรมปุณฑริกสูตร อวโลกิเตศวรวรรค)

  พระโพธิสัตว์พระองค์นี้ ได้บ่มรมความปราดเปรื่อง
  และได้บูชาพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
  มานับไม่ถ้วน พลานุภาพแห่งกุศลกรรมของพระองค์
  จึงทรงมีความรอบด้าน ไร้ความติดขัด

  ทรงสมบูรณ์ในพละทั้งสิบสามแบบ คือ

  1.เหตุพละ
  2.บุญสัมพันธ์พละ
  3.มโนรสพละ
  4.ปณิธานพละ
  5.กุศโลบายพละ
  6.นิจจังพละ
  7.กุศลพละ
  8.สมาธิพละ
  9.ปัญญาพละ
  10.พหูสูตรพละ
  11.บารมีหกพละ
  12.ปฏิสัมภิทาพละ
  13.สัมมามรรคธรรมพละ

  บรรดาพระโพธิสัตว์จากแดนสุขาวดีทั้งหลาย
  ก็ล้วนแต่สมบูรณ์พร้อมในพละ
  ทั้งสิบสามประการ มิใช่แค่สะสมจากโลกนี้เท่านั้น
  เมื่อพึ่งพิงพุทธานุภาพของพระอมิตาภะพุทธเจ้า

  พระโพธิสัตว์เหล่านั้น ก็มีความสมบูรณ์พร้อมในมหาพลานุภาพอันไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณเช่นกัน แม้ว่าผู้สวดถึงนามของพระโพธิสัตว์กวนอิมจะมีอินทรีย์ที่สร้างสมมาแตกต่างกัน

  แต่เมื่อมีเอกจิตมุ่งตรงไปสู่การอุบัติยังสุขาวดีพุทธเกษตรแล้ว ขุมพลังงานแห่งความสว่างไสวของพระอมิตาภะพุทธเจ้า
  ก็จะส่งผ่านมาจากพระโพธิสัตว์กวนอิม
  หลั่งไหลมายังผู้ภาวนาถึงพระองค์
  อย่างมิต้องร้องขอก็ย่อมได้รับ

  แต่ทั้งนี้ก็คงต้องถามว่า
  เราภาวนาพระนามพระโพธิสัตว์กวนอิม
  เพื่อให้รอดพ้นจากภัยเพียงชั่วครู่เท่านั้น
  หรือว่าเราจะให้พ้นภัยจากกิเลส
  ทั้งหลายอย่างต่อเนื่องและถาวร

  ถ้าเข้าใจประเด็นนี้ถูกต้องแม่นยำ
  เราก็ภาวนาเพื่อการไปอุบัติยังสุขาวดี
  ของพระอมิตาภะพุทธเจ้าได้เกือบ 70% แล้ว

  เช่นนี้ เมื่อภาวนาถึงพระโพธิสัตว์กวนอิม
  ย่อมกลายเป็นพระโพธิสัตว์กวนอิมในไม่ช้า
  เมื่อจิตกลายเป็นหนึ่งเดียวกับพระโพธิสัตว์กวนอิม
  ไม่ช้า เราจะได้กลับบ้านสุขาวดีอย่างแน่นอน

  แต่หากเราภาวนาถึงพระโพธิสัตว์กวนอิมแบบลอยไปลอยมา เราก็แค่เหมือนยืนงงอยู่ แล้วได้รับลมเย็นๆ พัดมาดับร้อน
  ชั่วครู่ ในทะเลเพลิงแห่งสังสารวัฏก็เท่านั้นเอง

  " บรรดาสรรสัตว์ทั้งหลาย คือ ธรรมธาตุ
  บรรดาธรรมธาตุทั้งหลาย คือ พุทธะ
  เมื่อเข้าถึงภูตตถตาสมาธิ จากการภาวนาพระนามกวนซื่ออิน
  ย่อมรู้แจ้งในธรรมแห่งความเป็นสามัญทั้งปวง
  บรรดาพละ และเวสารัชชะ ก็คือ ธรรมธาตุ
  บรรดาพุทธะทั้งหลาย ล้วนคือ ธรรมอันเป็นธรรมดานั่นเอง "
   
 2. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  18,733
  กระทู้เรื่องเด่น:
  423
  ค่าพลัง:
  +62,987
   
 3. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  18,733
  กระทู้เรื่องเด่น:
  423
  ค่าพลัง:
  +62,987
  พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์กำจัดกาม

  " หากมีสรรพสัตว์มักมากในกามราคะ
  ได้เพียรภาวนาถึงพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์
  จะทำให้เขาย่อมห่างไกลจากกามราคะ "

  (สัทธรรมปุณฑริกสูตร อวโลกิเตศวรวรรค)

  กามธาตุ คือ โลกของความต้องการ
  เฉพาะมนุษย์เอง ไม่กล่าวถึงภูมิอื่น
  เพราะภูมิอื่น ก็มีความซับซ้อนไม่น้อยไปกว่าภูมิมนุษย์

  คนเราเองก็มีความต้องการพื้นฐาน
  เช่น อยากหุ่นดี อยากสวย อยากผุดผ่อง คือ กาม 3
  อยากรวย อยากในสังวาส อยากในอาหาร
  อยากในชื่อเสียง อยากในการนอน คือ กาม 5
  อยากในฐานะ อยากในเรือนร่าง อยากในท่าทาง
  อยากในน้ำเสียง อยากในความงาม อยากในรูปร่าง
  คือกาม 6

  พอเราหลงวนเวียนว่ายในกามสาคร
  เราก็ยังมิอาจถอนการเกิด การตายได้

  เมื่อระลึกถึงนามแห่งอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์
  พระองค์จะใช้ ตัณหังกุสะ หรือตะขอแห่งตัณหา
  เกี่ยวพวกเราไว้ เพื่อฉุดรั้งพวกเราให้ได้ตรัสรู้เป็นพุทธะ

  เมื่อเราดับธุลีเพลิงแห่งกามคุณลงทีละน้อย
  ภพชาติก็ค่อยๆดับลง ไฟแห่งกรรมทั้งหลายก็ค่อยๆมอดลง
  ความเห็นผิดก็จะค่อยๆดับลง
  ความเท่าทันในกาม
  จำเป็นต้องเกิดมหาสติและมหาปัญญารวดเร็ว
  เมื่อนั้นเราจึงทำลายและชนะมารราคะได้ในที่สุด

  ถวายบูชาพระรัตนตรัย โดย อี้จู๋หลิน

  #ขอพรพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์
  #ขอให้ปวงข้าพเจ้าก้าวข้ามอุปสรรคจากวิบากกรรม
  #และอุปสรรคแห่งการบำเพ็ญเข้าสู่สุขาวดีพุทธเกษตรโดยเร็ว
  #นะโมอารยอวโลกิเตศวรายะโพธิสัตวายะมหาการุณิกายะ

  NLPoq2qIqH2P5e_xmQyprBSstGbWnTOdn1CW_YtkslCg&_nc_ohc=TSwPdXiNWdoAX8wXVCm&_nc_ht=scontent.fcnx3-1.jpg
   
 4. นะมัตถุ โพธิยา

  นะมัตถุ โพธิยา เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 ตุลาคม 2005
  โพสต์:
  619
  ค่าพลัง:
  +2,249
  นะมัตถุ พุทธานัง นะมัตถุ โพธิยา
  นะมัตถุ พุทธานัง นะมัตถุ โพธิยา
  นะมัตถุ พุทธานัง นะมัตถุ โพธิยา.

  กราบ กราบ กราบ
   

แชร์หน้านี้

Loading...