ธรรมแท้คือความว่างที่ไม่ใช่จากการกระทำของใคร

ในห้อง 'อภิญญา - สมาธิ' ตั้งกระทู้โดย ธรรมแท้ว่าง, 3 พฤษภาคม 2020.

 1. ธรรมแท้ว่าง

  ธรรมแท้ว่าง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 มีนาคม 2011
  โพสต์:
  10,493
  ค่าพลัง:
  +11,423
  ธรรมแท้เป็นความว่างที่ไม่ใช่มาจากการปรุงแต่ง
  หรือมาโดยอาศัยอารมย์
  จากสมถะกรรมฐานของใคร
  แต่เป็นความว่างโดยธรรมขาติของใจ
  ที่ว่างอยู่ตลอดเวลา
  ไม่ต้องอาศัยหรือเกี่ยวข้องกับการกระทำใดๆ
  ถูกต้องไหมคับ
   
 2. กระร่อน

  กระร่อน อย่าถามหาสาระ55

  วันที่สมัครสมาชิก:
  12 มีนาคม 2020
  โพสต์:
  4,698
  ค่าพลัง:
  +583
  ผมคิดว่าโลกใบนี้ไม่มีถูกไม่มีผิดหลอกครับ
  อาจจะถูกสำคนหนึ่งอาจจะผิดสำหรับคนหนึ่ง
  เราต้องหาความพอดีของตัวเอง
  อยู่ด้วยกันกะกบทั้งกันธรรมดา
  สมมุติบัญญัติปรมัตถ์
  สามอันนี้ไม่ได้ขัดแย้งกัน
  แต่จุดพอดีมันอยู่ที่ตัวบุคคล
  อันนี้กะความคิดเห็นผมเฉยๆๆ
   
 3. ธรรมแท้ว่าง

  ธรรมแท้ว่าง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 มีนาคม 2011
  โพสต์:
  10,493
  ค่าพลัง:
  +11,423
  ต้องจับจุดเอาที่องค์พระสัมมาฯทรง
  ค้นพบจากธรรมชาติด้วยการตรัสรู้
  ด้วยพระญาณฯ
  และนำมาสอนแก่เวไนย
  เพื่อให้พ้นจากโลกสงสาร
  คับ
  มันคนละอย่างและแตกต่าง
  จากที่เราเคย
  ฟังเคยคิดโดยสิ้นเชิง
  คับผม
   
 4. กระร่อน

  กระร่อน อย่าถามหาสาระ55

  วันที่สมัครสมาชิก:
  12 มีนาคม 2020
  โพสต์:
  4,698
  ค่าพลัง:
  +583
  กะพุทธเจ้าตรัสรู้อริยสัจ4นี้ครับ
   
 5. ปราบเทวดา

  ปราบเทวดา อาทิตตะปริยายะสุตตัง

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 กุมภาพันธ์ 2017
  โพสต์:
  2,586
  ค่าพลัง:
  +2,198
  ความคิดแบบนี้อันตราย
  ต่อไปจะกลายเป็น นิยตะมิจฉาทิฐิ

  หลวงตามหาบัวท่านเทศน์ไฟล์นึง ให้แง่ คิด ของกลุ่มที่คิดว่า

  จิตเดิมแท้ ไม่มีกิเลส กิเลสจรมาจึงทำให้ เวียนว่ายในวัฏฏะ


  ถ้าไม่มีกิเลสแล้ว มันไปติดกิเลสมาตอนไหน

  หรือถ้ามันบริสุทธิ์ มาแต่เดิม มันจะมาปฏิบัติให้เมื่อยตุ้มทำไม
  บริสุทธิ์มาแต่แรก แต่มาติดกิเลส พอรักษากิเลสหาย เข้าถึงความเดิมแท้เช่นเดิม

  เดี๋ยวมันก็มาติดกิเลสเหมือนเดิม


  ความมืดก็ธรรมแท้
  ความสว่างก็ธรรมแท้
  ความดีก้ธรรมแท้
  ความชั่วก้ธรรมแท้

  รวมลงในความเป็นธรรมชาติ เป็น ความธรรมดา ของ โลก มุษย์ เทวดา มาร พรหม

  พระพุทธเจ้า อุบัติขึ้นก้เพื่อ แจกแจง ให้โลกนี้ รู้ว่า

  นี่เรียกว่าผิด นี่เรียกว่าถูก แจงแจงบัญญัติ ของโลกธรรม
  ให้สรรพดวงจิต มีปัญญา พ้นจาก สิ่งที่ผิด

  ถ้าไม่มีผิด ไม่มีถูก

  โจรก็ไม่มี ตำรวจก็ไม่มี การฆ่ากัน การทำร้ายกัน ต่างๆบลาๆ มันก็ไม่ใช่สิ่งที่ผิด
  พวกนี้ จึงเรียกว่า ความบรมโง่ ของดวงจิต เพราะ ความเดิม มันขาดปัญญา แยกแยะ
  สิ่งที่เป็นธรรมชาติ ตามความเป็นจริงไม่ได้  ความสะอาด ไม่เมือนกับ ความบริสุทธิ์
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 3 พฤษภาคม 2020
 6. กระร่อน

  กระร่อน อย่าถามหาสาระ55

  วันที่สมัครสมาชิก:
  12 มีนาคม 2020
  โพสต์:
  4,698
  ค่าพลัง:
  +583
  เพราะไม่มีถูกไม่มีผิดเลยสมมุติกะติกา
  เพื่อให้อยู่รวมกันได้
  ใครที่คิดว่าตัวเองถูก
  คิดว่าคนอื่นผิด
  กะบรมมาโง่
  กะตรวจสอบกันตามกติกาสมมุติ
  ละสรุปว่าผิดหรือถูก
   
 7. ธรรมแท้ว่าง

  ธรรมแท้ว่าง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 มีนาคม 2011
  โพสต์:
  10,493
  ค่าพลัง:
  +11,423
  พระผู้มีพระภาคตรัสรู้ทุกเรื่องที่มนุษย์และอมนุษย์ไม่อาจรู้ได้
  ถ้าไม่มีโอกาสได้ฟังพระพุทธพจน์
  จากพระอรหันตสาวก
  หรือพระอริยสาวก
  ฉะนั้น
  เอาแค่เฉพาะอริยสัจจ์เรื่องเดียวเราก็อาจ
  ไม่ได้รับประโยชน์เท่าที่พึงประสงค์
  เพราะความเข้าใจไม่ตรงตาม
  ความมุ่งหมายของคำสอน
   
 8. กระร่อน

  กระร่อน อย่าถามหาสาระ55

  วันที่สมัครสมาชิก:
  12 มีนาคม 2020
  โพสต์:
  4,698
  ค่าพลัง:
  +583
  ท่านกะหวังให้สัตว์โลกพ้นทุกข์
  ใครพ้นได้มากได้น้อยกะตามกำลังแต่ละบุคคล
  จะให้คิดเหมือนกันทำเหมือนกัน
  มันกะเป็นไปบ่ได้
  แค่สามาคีรวมกันยังทำยากเลย
  ขนาดมีแต่พระอรหันต์
  พระพุทธองค์ยังเทศ
  ปาติโมกเลย
  ไม่วั้นกะไม่สามัคคีกัน
  ต่างคนต่างดขื่อธรรมที่ตัวเองประสบมาทั้งนั้น
   
 9. ธรรมแท้ว่าง

  ธรรมแท้ว่าง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 มีนาคม 2011
  โพสต์:
  10,493
  ค่าพลัง:
  +11,423
  ท่านเก่งนะที่สามารถหยั่งลึกพุทธะวิสัย
  ของพระพุทธองค์ได้หมด
   
 10. กระร่อน

  กระร่อน อย่าถามหาสาระ55

  วันที่สมัครสมาชิก:
  12 มีนาคม 2020
  โพสต์:
  4,698
  ค่าพลัง:
  +583
  ผมไม่รู้หลอกผมแค่อ่านตำรามา
  พระพุทธเจ้าจะแสดงธรรมเพราะมีเหตุ
  การที่เรียกพระอรหันต์มาแสดงโอวาทปาติโมกข์
  คงไม่เพราะมาแสดงละคร
  เพื่อให้พุทธบริษัทสามคีกันหลอก
  อันนี้ชาวบ้านธรรมดากะคิดได้ครับ
   
 11. ❤️kokoro

  ❤️kokoro มีแต่สิ่งหลอกลวง ค้นหาตนเองดีกว่า

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 พฤษภาคม 2006
  โพสต์:
  1,033
  ค่าพลัง:
  +1,640
  ถ้าเอาแค่สมมุติก็ไม่มีถูกผิด แต่ถ้าสััััััััััจจะธรรมก็มี 1เดียว ถูกผิดต้องมีแน่นอน
   
 12. กระร่อน

  กระร่อน อย่าถามหาสาระ55

  วันที่สมัครสมาชิก:
  12 มีนาคม 2020
  โพสต์:
  4,698
  ค่าพลัง:
  +583
  งั้นบ่รู้นำแล้วครับผมบ่ลึกซึ้งในสจธรรมครับ55
  เอาแค่เฮฮากะสมมุติไปผมกะพอใจละ
   
 13. maokvid-1800

  maokvid-1800 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 เมษายน 2008
  โพสต์:
  3,255
  ค่าพลัง:
  +932
  มันไปเกี่ยวอะไรกับ ให้สามัคคีกัน

  ใครสอน เฮียๆ แบบนั้น ฮับ

  "ปาฏิโมกข์" ในสมัยปัจจุบันเป็นเรื่อง
  "การแสดงปฏิญา"

  เหมือน การทำพิธี ทำถือพิพัตสัตยา
  เป็นการแสดง สัจจธรรม ที่มี.........

  ตรงที่ วรรค "......." ต้องไม่เกิดการ นับ

  หากเกิดการ นับว่า หนึ่งเดียว ก็เท่ากับ
  ธรรมคู่ ถือว่าเป็นเรื่อง เฮีย สอน

  ธรรมสามัคคี ไม่ใช่เรื่อง การนับหัว

  หากมีเรื่องการนับ หัว เฮีย สอนมา แน่นอน

  การสวดปฏิโมกข์ หากมี พวก "ยังเฮีย" เข้า
  มาร่วมสวด ในสมัยที่มี ศาสดาร่วมสวดด้วย
  คนยังเฮีย แม้นบริสุทธิด้วยความเพียรในวัน
  ข้างหน้า ก็ หัวแตกเป็นเจ็ดเสี่ยง ทันที

  พอศาสดา บัญญัติใหม่ ให้ การสวดปฏิโมกข์
  หลังจากวันนั้นให้พวก เฮีย ร่วมสวดได้ มันก็
  หมดความ ขลังไปแล้ว ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับ
  การให้สวดเพื่อ สามัคคี เฮียอะไร

  เป็นเรื่อง ต่อให้เป็น อลัชชี ก็สวดปาฏิโมกข์ได้

  คนที่ไม่ เฮีย!!! อะไรๆก็ไม่ผิด ไม่ถูก ที่รู้ชัดเหตุ
  ไม่ใช่ ตีขลุมอย่าง เฮียๆ ก็จะ มีจิตใจสลดสังเวช
  ที่ ปาฏิโมกข์เป็นเรื่อง เฮีย มาร่วมสวดได้
   
 14. กระร่อน

  กระร่อน อย่าถามหาสาระ55

  วันที่สมัครสมาชิก:
  12 มีนาคม 2020
  โพสต์:
  4,698
  ค่าพลัง:
  +583
  อันปัญญาแบบโลกๆคิดเอาจร้า
  กะเห็นปาฎิโมกเป็นเรื่องศีล
  กะเลยคิดว่าท่านคงบ่อยากให้พระอรหันต์ผิดศีล
  ถ้าไม่ศีลมันกะอยู่กรอบเดียวกัน
  กรอบเดียวกันมันกะเป็นความสามัคคี
  รู้จักคิด
  วิเคราะห์
  แยกแยะอยู่จร้า
  ย่ต้องรอใครมาสอน55
   
 15. ❤️kokoro

  ❤️kokoro มีแต่สิ่งหลอกลวง ค้นหาตนเองดีกว่า

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 พฤษภาคม 2006
  โพสต์:
  1,033
  ค่าพลัง:
  +1,640
  1.การไม่ทำบาปทั่งหลาย
  2.ทำแต่กุศล
  3.ทำจิตให้ผ่องใส่
  จำหมดมันเยอะ พุทธบริษัท จำได้แค่นี้ก็พอครับ
   
 16. กระร่อน

  กระร่อน อย่าถามหาสาระ55

  วันที่สมัครสมาชิก:
  12 มีนาคม 2020
  โพสต์:
  4,698
  ค่าพลัง:
  +583
  อันนี้ชอบครับจำง่ายดี55
   
 17. maokvid-1800

  maokvid-1800 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 เมษายน 2008
  โพสต์:
  3,255
  ค่าพลัง:
  +932
  วิแคะ สันติ ของมะอึง อะดิ

  อรหันต์ เฮีย อะไรต้องมา ต้องท่องปาฏิโมกข์
  เพื่อ ระมัดระวังศีล

  เอา ตรรก เฮียๆ ของ อรรถกถา ทำมาโฆษ
  จาน ปุถุชน มาวิแคะ

  ปาฏิโมกข์ แปลตามคำศัพท์ ป คือ ปัจจุบัน
  คำว่าโมกข์ เป็นเรื่อง สัมผัสอยู่

  สวด ปาฏิโมกข์ ตาม ศัพท์คำพูด คือ แสดง
  การมีอยู่ของศีลในปัจจุบัน

  ไม่ใช่ ท่องสวด เพื่อ สมาทานศีลคลี่ขอ
  ทำได้ก็ดี ทำไม่ได้ก็สมาทานใหม่ จะได้
  สามัคคีกัน พวกเฮียจะได้มีโอกาส จ๋าจ๊ะ

  หลังจากมี ตัวเฮีย มันไปแอบ ร่วมสวดปาฏิโมกข์

  นับจากวันนั้น พระองค์ทรง บัญญัติ การ
  สวดปาฏิโมกข์ให้กลายเป็น พิธีการ ไม่ใช่
  การแสดง ปฏิญญา

  แล้วไขว้ การอาบัติไปเป็นเรื่อง ท่องจำไว้หรือไม่
  ถ้าไม่ท่อง ก็ให้ปรับอาบัติ
   
 18. ❤️kokoro

  ❤️kokoro มีแต่สิ่งหลอกลวง ค้นหาตนเองดีกว่า

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 พฤษภาคม 2006
  โพสต์:
  1,033
  ค่าพลัง:
  +1,640
  จริตเดียวกันมักง่าย ชอบง่าย
  มรรค8 ก็ เอาสัมมาทิฐิ ข้อเดียวพอ
  ถ้ามีความเห็นถูกต้อง ในทุกๆเรื่อง ยังไงๆ
  มรรคก็ครบ 8 มักง่ายดีมั๊ยครับ
   
 19. กระร่อน

  กระร่อน อย่าถามหาสาระ55

  วันที่สมัครสมาชิก:
  12 มีนาคม 2020
  โพสต์:
  4,698
  ค่าพลัง:
  +583
  กะเรื่องของพระเนาะไม่เกียวอะไรกับ
  ผมกะวิเคราะห์ตามที่ผมคิด
  จะถูกจะผิดไม่มีผลกะผมอยู่ละ
   
 20. maokvid-1800

  maokvid-1800 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 เมษายน 2008
  โพสต์:
  3,255
  ค่าพลัง:
  +932
  ลวกเพ่ กำหนดเห็น การย่น ย่อ เข้ามา "ไว้เลย" "ด้วย"ฮับ

  หาก ทำการยกเห็น "นาม" ตัวนี้ให้อยู่ สัมผัสในภายใน

  แล้วเมื่อไหร่ "รู้ชัด" เห็น ขยุ้มนามชื่อ "การย่นย่อธรรม"
  สุขุม ลุ่มลึก เกิดดับ ก็จะได้ คัมภีรอยู่ในมือ กางเมื่อไหร่
  84000 พุ่งพรวด!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!( ไม่ใช่ พ่นอะไร
  ออกมานะ จะเป็นการ นิ่ง เม้มปาก แล้วนั่งลง)

  พอเก่งๆ

  เวลาไปเห็น

  ธรรมโดยย่อคือ สัมมาทิฏฐิ

  ธรรมโดยย่อคือ กำหนดรู้

  ธรรมโดยย่อคือ อุปทาน

  ธรรมโดยย่อคือ .......

  ก็จะ " นิ่ง เม้มปาก แล้วนั่งลง " ได้แบบ สัมผัสพระบาทศาสดา  ปล. ของแท้ต้อง จับได้ว่า พวกไปจดลิขสิทธิ นั้น
  เฮีย!! ส่งมาเกิด จะมา ว่างๆว่างๆ แต่มี ลิขสิทธิku
  คากรวยบนหน้าของมัน เป็นเรื่อง อฐานะ ตั้งกระทู้
  อวยเฮีย มันจะไปต่างอะไรกับ เฮียส่งมาเกิด
   

แชร์หน้านี้

Loading...