ข่าวสาร วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี โดยเพจมูลนิธิหลวงพ่อปาน-พระมหาวีระ ถาวโร

ในห้อง 'หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ' ตั้งกระทู้โดย ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ, 19 กันยายน 2017.

สถานะของกระทู้:
กระทู้ถูกปิด ไม่สามารถโพสต์ตอบกลับได้
 1. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  6,570
  กระทู้เรื่องเด่น:
  9
  ค่าพลัง:
  +369
  วันเสาร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๒
  งานพิธีทำบุญฉลองสมโภชน์ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) จ.นครราชสีมา
  ช่วงเช้าวันนี้ เวลาประมาณ ๐๘.๐๐ น. ท่านพระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ เริ่มทำพิธีบวงสรวง ซึ่งปีนี้ ครบรอบ๑๒ปีของทางศูนย์ปฏิบัติธรรม และหลังจากบวงสรวงเสร็จแล้ว ได้มีการแสดงของทางคณะศิษยานุศิษย์ โดยการแสดงของคณะแรก จากคณะเด็กนักเรียนของโรงเรียนไผ่สีสุก อ.ปักธงชัย
  ซึ่งทำการแสดง ๔ ชุด คือ
  ๑.รวมใจไทยอีสาน
  ๒.สวรรค์ชาวนา
  ๓.ชมรมคนรักสนุก
  ๔.สังข์สินไชย
  หลังจากนั้นเป็นการแสดงของทางคณะศูนย์ศิษย์โคราช ๒ ชุด มีชื่อการแสดงว่า
  ๑.รำถวายพระพร
  ๒.โคราชยินดีต้อนรับ
  และหลังจากที่การแสดงจบแล้ว คณะนักแสดงได้เข้ารับรางวัลจาก ท่านพระครูวิชัยสารคุณ(หลวงพ่อหนุน สุวิชโย) และท่านพระครูปลัดสมนึก หลังจากนั้นท่านพระครูปลัดสมนึกได้เมตตาประพรมน้ำพระพุทธมนต์ให้กับญาติโยมที่มาร่วมงาน หลังจากนั้น ท่านพระครูปลัดสมนึกพร้อมด้วยท่านพระครูวิชัยสารคุณ(หลวงพ่อหนุน)และคณะสงฆ์พร้อมด้วยญาติโยม กราบขอขมาพระรัตนตรัยหน้าองค์พระประธานภายในวิหาร หลังจากนั้น ท่านพระครูปลัดสมนึกรับสังฆทานญาติโยมต่อ และคณะพระสงฆ์พักผ่อนอิริยาบถตามอัธยาศัย และเมื่อถึงเวลาประมาณ ๑๐.๐๐ น. ท่านพระครูปลัดสมนึกและคณะพระสงฆ์ได้ร่วมกันทำวัตรขอขมาต่อ พระโสภณปริยัติวิธาน วัดสระแก พระอารามหลวง ซึ่งท่านเป็นเจ้าคณะอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา และหลังจากนั้น จึงเริ่มเข้าสู่พิธิเจริญพระพุทธมนต์ โดยพระมหาเถรานุเถระ จำนวนทั้งหมด ๑๐ รูป รายนามดังนี้
  ๑. พระโสภณปริยัติวิธาน วัดสระแก พระอารามหลวง
  ๒. พระครูสถิตธรรมวิบูล วัดชัยมงคล
  ๓. พระครูวิชัยสารคุณ วัดพุทธโมกข์
  ๔. พระครูบวรโพธาภิวัฒน์ วัดหนองโพธิ์
  ๕. พระครูปริยัติอมรธรรม วัดโพธิ์
  ๖. พระมหาเมธี อริยวงฺโส วัดสระแก พระอารามหลวง
  ๗. พระอธิการสมหมาย โกวิโท วัดป่าโนนสมบูรณ์
  ๘. พระอาจารย์บุญมี สิริจนฺโท วัดพระปรางค์สีดา
  ๙. พระอธิการแสนเปรม สิริธโร วัดคลองสะท้อน
  ๑๐. พระอาจารย์ทวีเดช กตปุญฺโญ ศูนย์ปฏิบัติธรรมฯวัดท่าซุง สาขา๙ วังน้ำเขียว
  และหลังจากที่คณะพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เสร็จแล้ว คณะเจ้าภาพเข้าถวายเครื่องไทยทาน โดยรายนามเจ้าภาพถวายเครื่องไทยทานมีดังนี้

  รายนามเจ้าภาพถวายเครื่องไทยทาน
  ชุดที่ ๑

  ๑. คุณป้าเสาวพงศ์-คุณป้าศรีพร
  ๒. คณะสี่คิ้ว
  ๓. คุณแม่กชมน อมรอธิวัฒน์
  ๔. น.ส.ดวงตา จ่างสูงเนิน
  ๕. คุณสังวาลย์-คุณกัญญาพัชร ไกรหาญ
  ๖. คุณสุภาวดี รักซ้อน
  ๗. คุณสุชาติ ศุภเสถียรไชย
  ๘. คุณกรกานต์ ธุวนานันท์
  ๙. คุณชุลีรัตน์ เรืองอุดมสกุล
  ๑๐. อาจารย์เชิดศักดิ์ ค่อยจะโป๊ะ

  รายนามเจ้าภาพถวายเครื่องไทยทาน
  ชุดที่ ๒

  ๑. คุณมานะ สุวารีประเจียด
  ๒. คุณสมพร พรทวีกุล
  ๓. คุณละม่อม เหล็กพิมาย
  ๔. คุณชัชพงศ์ แสนแก้ว
  ๕. คุณธนภัส จุฬาปกรณ์-คุณปุณณดา
  ๖. คุณกุลณัฏฐ์ ประจวบพงศ์
  ๗. คุณวรรณา บัวขม
  ๘. คุณพิพัฒน์ พิสิฎฐ์โรจนพงศ์
  ๙. คุณพิทักษ์ ติ่งกลาง สเตอแมน
  ๑๐. คณะศูนย์ศิษย์ฯโคราช
  ๑๑. คุณกลีบบัว
  ๑๒. คุณลักษมี
  ๑๓. คณะศูนย์ศิษย์โคราช
  และหลังจากที่เจ้าภาพถวายเครื่องไทยทานเสร็จแล้ว ท่านพระครูปลัดสมนึก ได้เข้าถวายจตุปัจจัยแด่พระมหาเถรานุเถระทั้ง ๑๐ รูป
  หลังจากนั้น ญาติโยมได้ร่วมกันกล่าวคำถวายอาหารพระและร่วมกันอุทิศส่วนกุศล และคณะพระสงฆ์ให้พร เป็นอันเสร็จพิธี
  เวลาประมาณ ๑๑.๓๐ น. คณะพระสงฆ์ฉันภัตตาหารเพล
  และหลังจากฉันเพลเสร็จแล้ว ทางคณะสงฆ์จะทำวัตรขอขมา และทำสามีจิกรรมต่อท่านพระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธเป็นลำดับต่อไป

  -๑๗-สิงหาคม-๒.jpg
  -๑๗-สิงหาคม-๒.jpg
  -๑๗-สิงหาคม-๒.jpg
  -๑๗-สิงหาคม-๒.jpg
  -๑๗-สิงหาคม-๒.jpg
  -๑๗-สิงหาคม-๒.jpg
  -๑๗-สิงหาคม-๒.jpg
  -๑๗-สิงหาคม-๒.jpg
  -๑๗-สิงหาคม-๒.jpg
  -๑๗-สิงหาคม-๒.jpg
  -๑๗-สิงหาคม-๒.jpg
  -๑๗-สิงหาคม-๒.jpg

  ที่มา มูลนิธิหลวงพ่อปาน-พระมหาวีระ ถาวโร
   
 2. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  6,570
  กระทู้เรื่องเด่น:
  9
  ค่าพลัง:
  +369
  -๑๗-สิงหาคม-๒.jpg

  วันเสาร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ (คลิปวิดีโอ)
  งานพิธีทำบุญฉลองสมโภชน์ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) จ.นครราชสีมา
  ช่วงเช้าวันนี้ เวลาประมาณ ๐๘.๐๐ น. ท่านพระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ เริ่มทำพิธีบวงสรวง ซึ่งปีนี้ ครบรอบ๑๒ปีของทางศูนย์ปฏิบัติธรรม และหลังจากบวงสรวงเสร็จแล้ว ได้มีการแสดงของทางคณะศิษยานุศิษย์ โดยการแสดงของคณะแรก จากคณะเด็กนักเรียนของโรงเรียนไผ่สีสุก อ.ปักธงชัย
  ซึ่งทำการแสดง ๔ ชุด คือ
  ๑.รวมใจไทยอีสาน
  ๒.สวรรค์ชาวนา
  ๓.ชมรมคนรักสนุก
  ๔.สังข์สินไชย
  หลังจากนั้นเป็นการแสดงของทางคณะศูนย์ศิษย์โคราช ๒ ชุด มีชื่อการแสดงว่า
  ๑.รำถวายพระพร
  ๒.โคราชยินดีต้อนรับ
  และหลังจากที่การแสดงจบแล้ว คณะนักแสดงได้เข้ารับรางวัลจาก ท่านพระครูวิชัยสารคุณ(หลวงพ่อหนุน สุวิชโย) และท่านพระครูปลัดสมนึก หลังจากนั้นท่านพระครูปลัดสมนึกได้เมตตาประพรมน้ำพระพุทธมนต์ให้กับญาติโยมที่มาร่วมงาน หลังจากนั้น ท่านพระครูปลัดสมนึกพร้อมด้วยท่านพระครูวิชัยสารคุณ(หลวงพ่อหนุน)และคณะสงฆ์พร้อมด้วยญาติโยม กราบขอขมาพระรัตนตรัยหน้าองค์พระประธานภายในวิหาร หลังจากนั้น ท่านพระครูปลัดสมนึกรับสังฆทานญาติโยมต่อ และคณะพระสงฆ์พักผ่อนอิริยาบถตามอัธยาศัย และเมื่อถึงเวลาประมาณ ๑๐.๐๐ น. ท่านพระครูปลัดสมนึกและคณะพระสงฆ์ได้ร่วมกันทำวัตรขอขมาต่อ พระโสภณปริยัติวิธาน วัดสระแก พระอารามหลวง ซึ่งท่านเป็นเจ้าคณะอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา และหลังจากนั้น จึงเริ่มเข้าสู่พิธิเจริญพระพุทธมนต์ โดยพระมหาเถรานุเถระ จำนวนทั้งหมด ๑๐ รูป รายนามดังนี้
  ๑. พระโสภณปริยัติวิธาน วัดสระแก พระอารามหลวง
  ๒. พระครูสถิตธรรมวิบูล วัดชัยมงคล
  ๓. พระครูวิชัยสารคุณ วัดพุทธโมกข์
  ๔. พระครูบวรโพธาภิวัฒน์ วัดหนองโพธิ์
  ๕. พระครูปริยัติอมรธรรม วัดโพธิ์
  ๖. พระมหาเมธี อริยวงฺโส วัดสระแก พระอารามหลวง
  ๗. พระอธิการสมหมาย โกวิโท วัดป่าโนนสมบูรณ์
  ๘. พระอาจารย์บุญมี สิริจนฺโท วัดพระปรางค์สีดา
  ๙. พระอธิการแสนเปรม สิริธโร วัดคลองสะท้อน
  ๑๐. พระอาจารย์ทวีเดช กตปุญฺโญ ศูนย์ปฏิบัติธรรมฯวัดท่าซุง สาขา๙ วังน้ำเขียว
  และหลังจากที่คณะพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เสร็จแล้ว คณะเจ้าภาพเข้าถวายเครื่องไทยทาน โดยรายนามเจ้าภาพถวายเครื่องไทยทานมีดังนี้
  รายนามเจ้าภาพถวายเครื่องไทยทาน
  ชุดที่ ๑

  ๑. คุณป้าเสาวพงศ์-คุณป้าศรีพร
  ๒. คณะสี่คิ้ว
  ๓. คุณแม่กชมน อมรอธิวัฒน์
  ๔. น.ส.ดวงตา จ่างสูงเนิน
  ๕. คุณสังวาลย์-คุณกัญญาพัชร ไกรหาญ
  ๖. คุณสุภาวดี รักซ้อน
  ๗. คุณสุชาติ ศุภเสถียรไชย
  ๘. คุณกรกานต์ ธุวนานันท์
  ๙. คุณชุลีรัตน์ เรืองอุดมสกุล
  ๑๐. อาจารย์เชิดศักดิ์ ค่อยจะโป๊ะ

  รายนามเจ้าภาพถวายเครื่องไทยทาน
  ชุดที่ ๒

  ๑. คุณมานะ สุวารีประเจียด
  ๒. คุณสมพร พรทวีกุล
  ๓. คุณละม่อม เหล็กพิมาย
  ๔. คุณชัชพงศ์ แสนแก้ว
  ๕. คุณธนภัส จุฬาปกรณ์-คุณปุณณดา
  ๖. คุณกุลณัฏฐ์ ประจวบพงศ์
  ๗. คุณวรรณา บัวขม
  ๘. คุณพิพัฒน์ พิสิฎฐ์โรจนพงศ์
  ๙. คุณพิทักษ์ ติ่งกลาง สเตอแมน
  ๑๐. คณะศูนย์ศิษย์ฯโคราช
  ๑๑. คุณกลีบบัว
  ๑๒. คุณลักษมี
  ๑๓. คณะศูนย์ศิษย์โคราช
  และหลังจากที่เจ้าภาพถวายเครื่องไทยทานเสร็จแล้ว ท่านพระครูปลัดสมนึก ได้เข้าถวายจตุปัจจัยแด่พระมหาเถรานุเถระทั้ง ๑๐ รูป
  หลังจากนั้น ญาติโยมได้ร่วมกันกล่าวคำถวายอาหารพระและร่วมกันอุทิศส่วนกุศล และคณะพระสงฆ์ให้พร เป็นอันเสร็จพิธี
  เวลาประมาณ ๑๑.๓๐ น. คณะพระสงฆ์ฉันภัตตาหารเพล
  และหลังจากฉันเพลเสร็จแล้ว ทางคณะสงฆ์จะทำวัตรขอขมา และทำสามีจิกรรมต่อท่านพระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธเป็นลำดับต่อไป

  ที่มา มูลนิธิหลวงพ่อปาน-พระมหาวีระ ถาวโร
   
 3. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  6,570
  กระทู้เรื่องเด่น:
  9
  ค่าพลัง:
  +369
  -๑๗-สิงหาคม-๒.jpg

  วันเสาร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ (คลิปวิดีโอ)
  งานสอนกรรมฐาน ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) จ.นครราชสีมา
  ช่วงเย็นวันนี้ เวลาประมาณ ๑๗.๐๐ น. ท่านพระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ ลงรับสังฆทานและสนทนากับญาติโยม กระทั่งถึงเวลาประมาณ ๑๗.๓๐ น. ท่านพระครูปลัดสมนึก พร้อมด้วยคณะสงฆ์และญาติโยมร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรเย็น และเมื่อทำวัตรเย็นเสร็จแล้ว ทางครูฝึกจึงได้เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนสำหรับผู้ที่มาเข้าฝึกกรรมฐานแบบวิชามโนมยิทธิ โดยแบ่งผู้เข้าฝึกตามห้องฝึกต่างๆ โดยการฝึกมี ๓ ขั้น คือ ฝึกขั้นต้น ฝึกท่องเที่ยว และฝึกญาณ๘ หลังจากนั้น เมื่อถึงเวลา ๑๘.๓๐ น. จึงเริ่มเปิดเสียงบวงสรวงหลวงพ่อ สมาทานศีล และสมาทานกรรมฐาน โดยการฝึกครั้งนี้ ใช้เวลาประมาณ ๑ชั่วโมง ๓๐ นาที และเมื่อฝึกเสร็จแล้ว ผู้เข้าฝึกและญาติโยมที่มาทำบุญ ได้ร่วมกันอุทิศส่วนกุศล และทำบุญถวายสังฆทาน และทำบุญตามอัธยาศัย
  สรุปผลการฝึก
  ฝึกขั้นต้น จำนวน ๔๐ คน ฝึกได้ ๓๓ คน ฝึกไม่ได้ ๗ คน
  ฝึกท่องเที่ยว จำนวน ๑๔ คน
  ฝึกญาณ ๘ จำนวน ๖๓ คน
  รวมผู้เข้าฝึกทั้งหมด ๑๑๗ คน

  แจ้งประชาสัมพันธ์กำหนดการในวันพรุ่งนี้
  วันอาทิตย์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒
  เวลา ๐๙.๐๐ น. ท่านพระครูปลัดสมนึกรับสังฆทาน
  เวลา ๐๙.๓๐-๑๐.๕๐ น. ฝึกมโนมยิทธิ,รับสังฆทาน
  เวลา ๑๑.๐๐ น. คณะพระสงฆ์ฉันภัตตาหารเพล , และหลังจากฉันเพลเสร็จ ท่านพระครูปลัดสมนึกจะรับสังฆทานอีกรอบก่อนที่จะเดินทางกลับวัดท่าซุง

  ที่มา มูลนิธิหลวงพ่อปาน-พระมหาวีระ ถาวโร
   
 4. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  6,570
  กระทู้เรื่องเด่น:
  9
  ค่าพลัง:
  +369
  -๑๘-สิงหาคม.jpg

  วันอาทิตย์ที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑
  เวลา ๐๙.๐๐ น. เปิดลงทะเบียนสำหรับผู้เข้าฝึกมโนมยิทธิ
  เวลา ๐๙.๓๐-๑๐.๕๐ น.ฝึกพระกรรมฐานมโนมยิทธิ ,รับสังฆทาน
  เวลา ๑๑.๐๐ น. คณะสงฆ์ฉันภัตตาหารเพล ,หลังฉันเพลเสร็จแล้ว ท่านพระครูปลัดสมนึก จะรับสังฆทานก่อนที่จะเดินทางกลับวัดท่าซุง
  ที่มา มูลนิธิหลวงพ่อปาน-พระมหาวีระ ถาวโร
   
 5. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  6,570
  กระทู้เรื่องเด่น:
  9
  ค่าพลัง:
  +369
  ภาพหมู่คณะพระสงฆ์ ที่ร่วมพิธีสามีจิกรรม แด่ท่านพระครูปลัดสมนึก สุธัมมถิรสัทโธ เจ้าอาวาสวัดท่าซุง ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) จ.นครราชสีมา
  เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๒

  -ที่ร่.jpg

  ที่มา มูลนิธิหลวงพ่อปาน-พระมหาวีระ ถาวโร
   
 6. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  6,570
  กระทู้เรื่องเด่น:
  9
  ค่าพลัง:
  +369
  วันอาทิตย์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒
  งานสอนกรรมฐาน ณ สถานปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) จ.นครราชสีมา
  ช่วงเช้าวันนี้เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น. ท่านพระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรทฺโธ ลงรับสังฆทานและสนทนากับญาติโยม และทางครูฝึกก็ได้เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนสำหรับผู้เข้าฝึกกรรมฐานแบบวิชาโนมยิทธิ และแบ่งจัดกลุ่มผู้เข้าฝึกตามห้องฝึกต่างๆ โดยแบ่งเป็นการฝึกขั้นต้น ฝึกท่องเที่ยว และฝึกญาณ๘
  โดยฝึกขั้นต้น แบ่งเป็น ๕ กลุ่ม ครูฝึกขั้นต้นคือ
  พระอาจารย์วารี
  พระอาจารย์ชูชัย
  พระอาจารย์นันทณัฏฐ์
  พระอาจารย์ไพบูลย์
  พระอาจารย์ธาดา

  ฝึกท่องเที่ยว ๑ ห้อง
  ครูผู้ฝึกคือ พระอาจารย์ทนงศักดิ์

  ฝึกญาณ๘ มี ๒ ห้อง ครูผู้ฝึกคือ พระอาจารย์พิชัย และพระอาจารย์สบสันต์

  และก่อนฝึก ครูฝึกได้แนะนำคำสอนเบื้องต้นแก่ผู้เข้าฝึก เพื่อทำความเข้าใจให้กับผู้เข้าฝึกในการฝึก และการวางอารมณ์เพื่อให้การฝึกได้ผล และเมื่อถึงเวลา ๐๙.๓๐ น. จึงเริ่มเปิดเสียงบวงสรวงของหลวงพ่อ สมาทานศีล และสมาทานพระกรรมฐาน หลังจากนั้น จึงเริ่มเข้าสู่การฝึก โดยการฝึกใช้เวลาประมาณ ๑ชั่วโมง ๓๐ นาที

  สรุปผลการฝึกในรอบเช้านี้
  ฝึกเบื้องต้น จำนวน ๗๘ คน ฝึกได้ ๖๒ คน ฝึกไม่ได้ ๑๖ คน
  ฝึกท่องเที่ยว จำนวน ๒๓ คน
  ฝึกญาณ๘ จำนวน ๗๖ คน
  รวมผู้เข้าฝึกทั้งหมด ๑๗๗ คน

  หลังจากฝึกเสร็จแล้ว ผู้เข้าฝึกและญาติโยมร่วมกันอุทิศส่วนกุศล และท่านพระครูปลัดสมนึก รับสังฆทานและสนทนากับญาติโยมจนกระทั่งถึงเวลาประมาณ ๑๑.๑๐ น. จึงพักฉันภัตตาหารเพล และหลังจากฉันเพลเสร็จแล้ว ท่านพระครูปลัดสมนึก ลงรับสังฆทานและเจริญศรัทธาญาติโยมอีกครั้ง และหลังจากที่ญาติโยมทำบุญถวายสังฆทานเสร็จแล้ว ท่านพระครูปลัดสมนึกท่านได้ให้โอวาทธรรมแก่ญาติโยมและกล่าวสัมโมทนียกถาและให้พรญาติโยม เป็นอันเสร็จพิธี
  และหลังจากเสร็จพิธีการทั้งหมดแล้ว
  เวลาประมาณ ๑๓.๓๕ น. ท่านพระครูปลัดสมนึก พร้อมด้วยคณะสงฆ์เดินทางกลับวัดท่าซุง จ.อุทัยธานี

  สำหรับงานสอนกรรมฐานครั้งนี้ได้เสร็จสำเร็จไปได้ด้วยดี ทางมูลนิธิหลวงพ่อปาน-พระมหาวีระ ถาวโร และทางวัดท่าซุง ขอขอบคุณคณะเจ้าภาพโรงทานต่างๆที่ได้นำอาหารและเครื่องดื่มมาเลี้ยงตลอดช่วงวันงาน และขอขอบคุณลูกศิษยานุศิษย์ของหลวงพ่อฯทุกท่านรวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ได้มาช่วยจัดเตรียมสถานที่ ช่วยทำความสะอาดก่อนที่จะถึงวันงาน และช่วยกันจัดเก็บสถานที่และทำความสะอาดหลังจากที่เสร็จงานสอนกรรมฐานครั้งนี้แล้ว และขอโมทนาบุญญาติโยมทุกท่านที่ได้มาทำบุญและมาฝึกกรรมฐานแบบวิชามโนมยิทธิในงานครั้งนี้

  แจ้งประชาสัมพันธ์กำหนดการงานสอนกรรมฐานของศูนย์ปฏิบัติธรรมครั้งต่อไป

  ตรงกับวันที่ ๒๕,๒๖,๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒

  และสำหรับท่านใดที่มีบ้านหรือที่พักอยู่ไกล และต้องการมาพักค้างคืนระหว่างงาน ทางศูนย์ปฏิบัติธรรมมีห้องสำหรับให้พักค้างคืนครับ โดยใช้บัตรประชาชนเป็นหลักฐานในการเข้าพักครับ

  สอบถามเส้นทางหรือสอบถามข้อมูลอื่นๆได้ที่
  เบอร์โทร ๐๘๔-๗๖๑๑๔๘๗

  -๑๘-สิงหาคม.jpg
  -๑๘-สิงหาคม.jpg
  -๑๘-สิงหาคม.jpg
  -๑๘-สิงหาคม.jpg
  -๑๘-สิงหาคม.jpg
  -๑๘-สิงหาคม.jpg
  -๑๘-สิงหาคม.jpg
  -๑๘-สิงหาคม.jpg
  -๑๘-สิงหาคม.jpg
  -๑๘-สิงหาคม.jpg
  -๑๘-สิงหาคม.jpg
  -๑๘-สิงหาคม.jpg

  ที่มา มูลนิธิหลวงพ่อปาน-พระมหาวีระ ถาวโร
   
 7. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  6,570
  กระทู้เรื่องเด่น:
  9
  ค่าพลัง:
  +369
  -๑๘-สิงหาคม.jpg

  วันอาทิตย์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ (คลิปวิดีโอ)
  งานสอนกรรมฐาน ณ สถานปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(วัดท่าซุง) จ.นครราชสีมา
  ช่วงเช้าวันนี้เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น. ท่านพระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรทฺโธ ลงรับสังฆทานและสนทนากับญาติโยม และทางครูฝึกก็ได้เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนสำหรับผู้เข้าฝึกกรรมฐานแบบวิชาโนมยิทธิ และแบ่งจัดกลุ่มผู้เข้าฝึกตามห้องฝึกต่างๆ โดยแบ่งเป็นการฝึกขั้นต้น ฝึกท่องเที่ยว และฝึกญาณ๘
  โดยฝึกขั้นต้น แบ่งเป็น ๕ กลุ่ม ครูฝึกขั้นต้นคือ
  พระอาจารย์วารี
  พระอาจารย์ชูชัย
  พระอาจารย์นันทณัฏฐ์
  พระอาจารย์ไพบูลย์
  พระอาจารย์ธาดา
  ฝึกท่องเที่ยว ๑ ห้อง
  ครูผู้ฝึกคือ พระอาจารย์ทนงศักดิ์

  ฝึกญาณ๘ มี ๒ ห้อง ครูผู้ฝึกคือ พระอาจารย์พิชัย และพระอาจารย์สบสันต์

  และก่อนฝึก ครูฝึกได้แนะนำคำสอนเบื้องต้นแก่ผู้เข้าฝึก เพื่อทำความเข้าใจให้กับผู้เข้าฝึกในการฝึก และการวางอารมณ์เพื่อให้การฝึกได้ผล และเมื่อถึงเวลา ๐๙.๓๐ น. จึงเริ่มเปิดเสียงบวงสรวงของหลวงพ่อ สมาทานศีล และสมาทานพระกรรมฐาน หลังจากนั้น จึงเริ่มเข้าสู่การฝึก โดยการฝึกใช้เวลาประมาณ ๑ชั่วโมง ๓๐ นาที

  สรุปผลการฝึกในรอบเช้านี้
  ฝึกเบื้องต้น จำนวน ๗๘ คน ฝึกได้ ๖๒ คน ฝึกไม่ได้ ๑๖ คน
  ฝึกท่องเที่ยว จำนวน ๒๓ คน
  ฝึกญาณ๘ จำนวน ๗๖ คน
  รวมผู้เข้าฝึกทั้งหมด ๑๗๗ คน

  หลังจากฝึกเสร็จแล้ว ผู้เข้าฝึกและญาติโยมร่วมกันอุทิศส่วนกุศล และท่านพระครูปลัดสมนึก รับสังฆทานและสนทนากับญาติโยมจนกระทั่งถึงเวลาประมาณ ๑๑.๑๐ น. จึงพักฉันภัตตาหารเพล และหลังจากฉันเพลเสร็จแล้ว ท่านพระครูปลัดสมนึก ลงรับสังฆทานและเจริญศรัทธาญาติโยมอีกครั้ง และหลังจากที่ญาติโยมทำบุญถวายสังฆทานเสร็จแล้ว ท่านพระครูปลัดสมนึกท่านได้ให้โอวาทธรรมแก่ญาติโยมและกล่าวสัมโมทนียกถาและให้พรญาติโยม เป็นอันเสร็จพิธี
  และหลังจากเสร็จพิธีการทั้งหมดแล้ว
  เวลาประมาณ ๑๓.๓๕ น. ท่านพระครูปลัดสมนึก พร้อมด้วยคณะสงฆ์เดินทางกลับวัดท่าซุง จ.อุทัยธานี

  สำหรับงานสอนกรรมฐานครั้งนี้ได้เสร็จสำเร็จไปได้ด้วยดี ทางมูลนิธิหลวงพ่อปาน-พระมหาวีระ ถาวโร และทางวัดท่าซุง ขอขอบคุณคณะเจ้าภาพโรงทานต่างๆที่ได้นำอาหารและเครื่องดื่มมาเลี้ยงตลอดช่วงวันงาน และขอขอบคุณลูกศิษยานุศิษย์ของหลวงพ่อฯทุกท่านรวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ได้มาช่วยจัดเตรียมสถานที่ ช่วยทำความสะอาดก่อนที่จะถึงวันงาน และช่วยกันจัดเก็บสถานที่และทำความสะอาดหลังจากที่เสร็จงานสอนกรรมฐานครั้งนี้แล้ว และขอโมทนาบุญญาติโยมทุกท่านที่ได้มาทำบุญและมาฝึกกรรมฐานแบบวิชามโนมยิทธิในงานครั้งนี้

  แจ้งประชาสัมพันธ์กำหนดการงานสอนกรรมฐานของศูนย์ปฏิบัติธรรมครั้งต่อไป

  ตรงกับวันที่ ๒๕,๒๖,๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒

  และสำหรับท่านใดที่มีบ้านหรือที่พักอยู่ไกล และต้องการมาพักค้างคืนระหว่างงาน ทางศูนย์ปฏิบัติธรรมมีห้องสำหรับให้พักค้างคืนครับ โดยใช้บัตรประชาชนเป็นหลักฐานในการเข้าพักครับ

  สอบถามเส้นทางหรือสอบถามข้อมูลอื่นๆได้ที่
  เบอร์โทร ๐๘๔-๗๖๑๑๔๘๗

  ที่มา มูลนิธิหลวงพ่อปาน-พระมหาวีระ ถาวโร
   
 8. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  6,570
  กระทู้เรื่องเด่น:
  9
  ค่าพลัง:
  +369
 9. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  6,570
  กระทู้เรื่องเด่น:
  9
  ค่าพลัง:
  +369
 10. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  6,570
  กระทู้เรื่องเด่น:
  9
  ค่าพลัง:
  +369
  วันนี้วันพระตรงกับวันศุกร์แรม ๘ ค่ำ เดือนเก้า(๙) ปีกุน

  ขอให้ทุกท่านมีความสุขในธรรม

  ในการปฏิบัติกาย วาจา ใจ และสำหรับกำลังใจนั้นมีความสำคัญ บรรดาพุทธบริษัททุกท่านทรงความดี คือ นึกถึงบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้มีจิตยึดพระพุทธคุณไว้เป็นสำคัญ
  การนึกถึงพระพุทธคุณทำอย่างไร?
  ว่ากันมากไปก็ไม่ถนัด อิติปิ โส ภควาฯ จนจบก็ไม่ไหว ฉะนั้นโบราณาจารย์จึงกำหนดไว้ว่าบุคคลใดมีความนึกถึงบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ให้ภาวนาว่า “พุทโธ” ใช้คำว่า “พุทโธ” ให้เป็นปกติ ภาวนาไว้ทุกวันทุกคืนตลอดเวลา และการที่เราจะภาวนาไปได้ตลอดเวลา และการที่เราจะภาวนาไปได้ตลอดวันตลอดคืนก็ย่อมเป็นไปไม่ได้ เพราะจิตย่อมมีภาระนึกคิดอย่างโน้นคิดอย่างนี้ บางทีก็ต้องสนทนาปราศรัย ในการที่จะนึกทุกวันทุกเวลาเป็นไปไม่ได้ แล้วทำอย่างไรจึงจะไม่ขาด
  พระโบราณาจารย์ที่มีความฉลาดได้สั่งสอนไว้ว่า ถึงเวลาก่อนจะหลับให้บรรดาพุทธบริษัทกำหนดใจนึกถึงคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ จะกำหนดการเข้าออกของลมหายใจว่า “พุทโธ” เวลาหายใจเข้านึกว่า “พุท” เวลาหายใจออกนึกว่า “โธ” อย่างนี้เป็นความดี หรือนึกถึงคุณความดีของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และก็เป็นการป้องกันภัยอันตรายเวลาที่ท่านทั้งหลายภาวนาว่า “พุทโธ” อมนํ้าลายไว้ในปาก ภาวนาไว้จนขึ้นใจ ให้จิตมีความสุข ค่อยกลืนนํ้าลายลงไป อย่างนี้คุณพระรัตนตรัยมีพระพุทธเจ้าเป็นต้น จะคุ้มครองสรรพอันตรายแก่พุทธบริษัทได้
  และเวลาตื่นขึ้นมาใหม่ๆ และก่อนหลับทุกวัน ทำแบบนี้เป็นปกติ เวลาที่ยังตื่นอยู่ ถ้าคิดขึ้นมาได้เมื่อไรก็ทำใจให้นึกถึงความดีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ภาวนาว่า “พุทโธ” เป็นปกติ อย่างนี้จิตของบรรดาท่านพุทธบริษัท ชื่อว่าเป็นผู้เข้าถึง พุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ และสังฆรัตนะ ทั้ง ๓ ประการ
  แล้วการนึกถึงความดีขององค์สมเด็จพระพิชิตมารก็ได้ชื่อว่าเข้าถึงความดีทั้ง ๓ ประการครบถ้วน คือ พระพุทธเจ้าจะเป็นพระพุทธเจ้าได้ก็ต้องอาศัยพระธรรม เมื่อทรงธรรมแล้วพระองค์ก็บรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้า ธรรมะของพระพุทธองค์ที่เราจะพบได้ก็อาศัยบรรดาพระอริยสงฆ์ทั้งหลายประชุมสังคายนากันร้อยกรองเอาไว้ จึงได้ตกทอดถึงพวกเรา
  ฉะนั้น การนึกถึงความดีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงชื่อว่าเข้าถึงความดีครบไตรสรณคมน์ ทั้ง ๓ ประการ
  การนึกถึงความดีขององค์สมเด็จพระพิชิตมาร ใช้คำว่า “พุทโธ” เป็นปกติ ถ้าหากว่ากล่าวโดยธรรม ถ้าเรามีอารมณ์อ่อน ที่ว่ามีอารมณ์จิตเข้าไม่ถึงฌาน เวลาตายแล้วก็ไปสู่สวรรค์เทวโลก มีชั้นดาวดึงส์ เป็นต้น
  ดูตัวอย่าง มัฏฐกุณฑลีเทพบุตร หรือ สุปติฏฐิตเทพบุตร เป็นต้น หรือ สาตกีเทพธิดา นี่ใช้กำลังจิตมีศรัทธายังอ่อน นึกถึงความดีขององค์สมเด็จพระชินวรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าชั่วเวลาเล็กน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สุปติฏฐิตเทพบุตร ทำความชั่ว คือฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมาตลอดชีวิต เมื่อเวลาจะตายไม่กี่นาที จึงได้นึกถึงความดีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้อาศัยนึกถึงความดีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเวลานั้น จิตผ่องใสเวลาตายแทนที่จะไปรับอกุศลในอบายภูมิ กลับไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงสเทวโลก
  ต่อมาเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ไปเทศน์โปรดพระพุทธมารดา สุปติฏฐิตเทพบุตร ได้ฟัง “อุณหิสวิชัยสูตร” จบลง ปรากฏว่าได้บรรลุพระโสดาบัน บาปทั้งหลายที่ท่านทำไว้ไม่มีโอกาสจะให้ผล
  นี่การนึกถึงคุณความดีขององค์สมเด็จพระทศพลมีผลต่อบรรดาท่านพุทธบริษัท ถึงแม้ว่าเราจะทำบาปทำกรรมมากมายเพียงใดก็ตามที อาศัยความดีขององค์สมเด็จพระชินสีห์สามารถจะบำบัดให้เราพ้นไปจากภัยพิบัติ คือพ้นจากอบายภูมิได้
  ฉะนั้น ขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย จงอย่าประมาทในชีวิต คิดว่านับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ปีเก่าจะหมดไป ปีใหม่จะเข้ามาถึง เราจงรักษาสัจธรรม ทรงความดีเข้าไว้ คือจะนึกถึงความดีขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่หยุดยั้ง..
  คือว่าปี พ.ศ. ๒๕๑๙ เป็นปีที่จะเต็มไปด้วยวิกฤติการณ์อย่างที่สุด โดยวิธีที่เราจะใช้ ในฐานะที่เป็นมนุษย์ธรรมดาเพื่อความพ้นอันตราย ดูตัวอย่างพระเจ้าพิมพิสารบรมกษัตริย์พระบาทท้าวเธอ ต้องถูกทำร้ายจากพระยาชมภูบดี แต่อาศัยที่มีความเคารพในองค์สมเด็จพระชินสีห์บรมศาสดาอย่างมั่นคง ในที่สุดอันตรายก็ยุติลงด้วยอำนาจของพระพุทธเจ้า
  นี่ในสมัยพระพุทธเจ้า ถ้ามาในสมัยหลัง เมื่อสมัยที่พระมหากษัตริย์มีอำนาจเป็นพิเศษ ขณะนั้นปรากฏว่าข้าราชบริพารของพระองค์ท่าน หลายท่านที่อาตมารู้จักเป็นกลุ่มๆ บุคคลกลุ่มใหญ่มีความเคารพองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นปกติ คือในยามปกติพวกเขาเหล่านั้นจะไม่คล้องพระเครื่องอยู่ในตัว เขาถือว่าจิตใจของเขาเข้าถึงพระอยู่เป็นปกติ แต่ว่าภาวนาของบุคคลพวกนี้ไม่ขาด พอตื่นขึ้นมาเช้าก็จับคำว่า “พุทโธ” อยู่เป็นปกติ เวลายามว่าง เมื่อจิตว่างจากกิจอื่นก็จะใช้คำภาวนาว่า “พุทโธ”
  เวลาที่ไม่ลืมเกรงว่าจะลืม เวลาเช้าเวลาที่จะไปไหน หรืออยู่บ้านก็ตาม เกรงว่าอันตรายจะมีต่อเขา เขาแนะนำ นี่อาตมาเคยได้รับทราบมาเอง คือได้รับคำแนะนำจากคนผู้นั้นจากปากเขาเอง บอกว่า เวลาที่เราเกรงว่าจะเกิดอันตรายต่อร่างกายให้อมนํ้าลายไว้ในปาก ภาวนาว่า “พุทโธ” ให้ขึ้นใจเป็นการเสกนํ้าลาย แล้วกลืนลงไป ๓ ครั้ง บุคคลประเภทนี้แม้จะปะทะข้าศึกหนักศัตรูหนักเพียงใดก็ตาม ก็มีการแคล้วคลาด
  ถ้ามีความดีเป็นที่สุดขนาดหนัก ถ้ามีจิตทรงความดีขนาดกลาง เขาบอกว่ายิงของเขาไม่ออก ถ้าว่าทรงความดีขนาดเบา ใจยังเบาอยู่ ยังไม่เข้าถึงที่สุด ยิงไม่เข้า เขาว่าอย่างนั้น ความจริงก็เป็นไปตามนั้น เพราะเคยไปด้วยกัน เขาปลอดจากอันตรายจากสรรพาวุธทุกอย่าง
  ฉะนั้น ขอบรรดาท่านพุทธบริษัทจงอย่าวางใจ จงอย่าประมาทในชีวิต จงคิดว่าคุณของพระพุทธเจ้า คุณของพระธรรม คุณของพระสงฆ์ ทั้ง ๓ ประการ จะสามารถทรงเราให้มีชีวิตอยู่ได้ นี่กล่าวโดยเฉพาะ ถ้าเราสิ้นอายุขัย การนึกถึงความดีขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะทำให้เราพ้นทุกข์..
  ฉะนั้น นับตั้งแต่นี้ต่อไป ตั้งใจไว้ว่าจนกว่าจะสิ้นปี พ.ศ. ๒๕๑๙ ที่เต็มไปด้วยความวิกฤติทุกทิศของโลกจะเต็มไปด้วยความเร่าร้อน เราจะยึดเอาคุณความดีขององค์สมเด็จพระชินวรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าไว้เป็นประจำ คือคำภาวนาว่า “พุทโธ” เป็นปกติ ถ้าเป็นอย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายจะมีความสุขในชีวิต คือจิตของท่านจะทรงสมาธิ อำนาจบารมีของพระพุทธเจ้าจะทำจิตใจของท่านให้เยือกเย็นมีความสุข อันตรายจะเกิดขึ้นกับท่านทั้งหลาย ก็จะพ้นภัยและด้วยอำนาจของพุทธานุภาพ ธัมมานุภาพ สังฆานุภาพ
  แต่ถ้าชีวิตอายุขัยที่จะสิ้นไปเมื่อไร ความดีขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะบันดาลให้เราพ้นอบายภูมิทั้ง ๔ ประการ คือไม่เกิดเป็นสัตว์นรก เป็นเปรต เป็นอสุรกาย เป็นสัตว์เดรัจฉาน อย่างเลวที่สุด เราก็จะเป็นเทวดา ถ้าจิตใจมีสมาธิแรงกล้าเราจะเข้าถึงการเป็นพรหม
  ถ้าจิตของเราไม่นิยมในขันธ์ ๕ หรือว่ารูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเรา จิตเราเกาะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนเราจะไปที่นั่น เอาใจตรงนี้ยึดองค์สมเด็จพระทรงธรรม์บรมศาสดานั่นเอง ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วพุทธบริษัททั้งหลาย ท่านจะพ้นจากกิเลส จะเข้าถึงพระนิพพานได้..
  เอาละ บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย สำหรับปีเก่าจะสิ้นไป ปีใหม่จะเข้ามา ขออำนาจพุทธบารมีขององค์สมเด็จพระชินสีห์บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประธาน และพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระพิชิตมารบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมไปด้วยพระอริยสงฆ์ทั้งหลาย ที่มีความเคารพในองค์สมเด็จพระบรมสุคตศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่สุด จงปกปักรักษาบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่าน ให้มีความมั่นคงในคุณพระรัตนตรัย ขอให้ปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งหมด ภัยใดๆ ที่ปรากฏต่อโลก จงอย่ามีกับพุทธบริษัท ขอให้จิตใจของท่านพุทธบริษัทมีความปลอดโปร่ง พ้นจากกิเลสเป็นสมุจเฉทปหาน เข้าถึงซึ่งพระนิพพานได้ในชาตินี้…
  เอาละ ท่านพุทธบริษัททุกท่าน กาลเวลาที่จะพูดก็เลยมาแล้ว ต่อแต่นี้ไปขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย จงปฏิบัติตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระประทีปแก้ว ยึดอานาปานุสสติเป็นอารมณ์ กำหนดรู้ลมหายใจเข้าออก เวลาหายใจเข้ารู้อยู่ว่าหายใจเข้า เวลาหายใจออกรู้อยู่ว่าหายใจออก เวลาหายใจเข้านึกว่า “พุท” เวลาหายใจออกนึกว่า “โธ” หรือว่าท่านพุทธบริษัทท่านใดจะพิจารณาวิปัสสนาญาณกรรมฐานบทใดไปตามความประสงค์ จนกว่าจะได้ยินสัญญาณบอกหมดเวลา สวัสดี*

  โพสต์โดย achaya

  .jpg

  ที่มา มูลนิธิหลวงพ่อปาน-พระมหาวีระ ถาวโร
   
 11. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  6,570
  กระทู้เรื่องเด่น:
  9
  ค่าพลัง:
  +369
 12. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  6,570
  กระทู้เรื่องเด่น:
  9
  ค่าพลัง:
  +369
  .jpg

  สวดมาติกา
  คุณจันทนา วีระผล ,คุณสุวรรณ วีระผล
  วันอาทิตย์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ท่านพระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ เจ้าอาวาสวัดท่าซุง นำคณะพระสงฆ์สวดมาติกา ที่มณฑปหลวงปู่ปาน และมณฑปพระปัจเจกฯ โดยมีคณะลูกหลาน ตระกูลวีรผล มาเป็นเจ้าภาพอุทิศส่วนกุศลถวายให้แก่ คุณจันทนา วีระผล ,คุณสุวรรณ วีระผล หลังจากนั้นพระสงฆ์ไปฉันภัตตาหารเพลที่ ศาลามิตรศรัทธา

  ที่มา มูลนิธิหลวงพ่อปาน-พระมหาวีระ ถาวโร
   
 13. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  6,570
  กระทู้เรื่องเด่น:
  9
  ค่าพลัง:
  +369
  รายนามเจ้าภาพไทยธรรม…
  งานพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน
  ครบรอบวันมรณภาพ ปีที่ ๒๗
  พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานมหาเถระ
  ระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

  ๑)รายนามเจ้าภาพไทยธรรม แด่พระสวดธรรมนิยาม
  วันเสาร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๓๐น.

  ๑.ดร.ปริญญา-คุณกรรณิการ์-ดร.สุกัญญา นุตาลัย
  ๒.คุณกฤษดา-คุณเกศินี นุตาลัย
  ๓.คณะคุมรถสายลม
  ๔.คณะคุมรถสายลม
  ๕.คณะคุมรถสายลม
  ๖.ครอบครัว พ.ท.สมัย ศรีหนองห้าง
  ๗.คุณชิน-คุณศุภวรรณ พันธุ
  ๘.คุณวิมาลี-คุณสุทธิพรรณ ศิรประภาชัย
  ๙.คุณสุมาลี อนันต์พลังใจ
  ๑๐.คุณสุกัญญา ตั้งศุภวัฒนกิจ

  ๑๑.คุณสามารถ-คุณเสาวลักษณ์ ทิพย์รัตน์
  ๑๒.คุณภัคชาดา-คุณพงศ์ศิริ-คุณดารัณ หิรัณย์เตชะ-คุณกฤษณะพงศ์ มหาเปารยะ
  ๑๓.คุณกิจจา กาญจนบรรณ
  ๑๔.คุณชนิดา จารุประกาย
  ๑๕.ครอบครัวโบกุ๋ย แซ่โตว-คุณงามตา เตาพาณิชย์
  ๑๖.ลูกหลานบ้านสายลม
  ๑๗.ลูกหลานบ้านสายลม
  ๑๘.ดร.สุวรรณี อัศวกุลชัย
  ๑๙.คุณนพรุจ-คุณสุวภัทร ลัคคะพร
  ๒๐.คุณวิชชุ-คุณนพวรรณ ศรีทอง

  ๒๑.คุณทิพอัปสร เทพาและลูกๆ
  ๒๒.คุณสุเพลิน อภิศักดิ์ศิริ
  ๒๓.คุณอนัญญา-คุณไพฑูรย์ หาญสมภพและครอบครัว
  ๒๔.คุณอภิวัฒน์-คุณจินตนา ชัฎอนันต์
  ๒๕.คุณชูชื่น กลิ่นละมัย
  ๒๖.คุณปราโมทย์ ณ ระนอง
  ๒๗.อ.บุปผาชาติ พงษ์ประดิษฐ์
  ๒๘.ว่าที่รต.สมจิตต์ กาญจนรุตี
  ๒๙.คุณรสวันต์-คุณศิริวรรณ-คุณสุพัตรา-คุณจารุภัทร อัศวพลังกูล
  ๓๐.คุณธิยาดา สมบูรณ์พร

  ๓๑.คุณสิริกร ภาวิษย์พรและครอบครัว
  ๓๒.คุณศจินา-คุณทองสุข-คุณนฤมล-คุณพงศกร มงคล
  ๓๓.คุณธัญพัทธ์-คุณธนิตพงศ์ พีระธำรงสิทธิ์และครอบครัว
  ๓๔.ครอบครัว อ.สมพงษ์ หลุนประยูรและลูก-หลาน บ้านก๋ง
  ๓๕.คุณใหญ่ เกาะกูด
  ๓๖.คุณกลาง โพธาราม
  ๓๗.คุณกฤษณะพงศ์ ลายอักษรและครอบครัว
  ๓๘.คุณแสงจันทร์ โสตถิรภิญโญ
  ๓๙.เจ้าหน้าที่อาคารที่พักผู้ปฏิบัติธรรมพระพินิจอักษร
  ๔๐.คุณอรพันธ์ หินซุ้ย

  ๔๑.ช่างโจ๋ ชัยนาท
  ๔๒.คุณณัฐรดา ภูมิธเนศ
  ๔๓.คุณปภังกร ธนสารพัฒน์
  ๔๔.คุณยอดชาย-คุณนัฏฤทัย ฉายาชวลิต-คุณธนน โกสิยะจินดา-คุณนริสรา มานะพจนาวงศ์
  ๔๕.คุณสุวิมล ภู่แก้วและครอบครัว
  ๔๖.กลุ่มจักรพรรดิธรรม
  ๔๗.คุณภูมิ-คุณสมสมร วงศ์จริต
  ๔๘.คุณเฟิร์ส รุ่งธนนันท์(ออสเตรเลีย)
  ๔๙.คุณชัชช์-คุณณณัฐ วันไพศาสขมาส
  ๕๐.แม่ชีทัศนีย์ อาจบุตรและคณะ

  ๕๑.คุณสุดาพร ประสานพานิช
  ๕๒.คุณศุทรา นิกมล
  ๕๓.คุณจินตนา ธเนศตระกูล
  ๕๔.คุณ
  ๕๕.บางกอก มายออนเน่ DSC
  ๕๖. คุณเดชา-ดร.พบพร-คุณธันยพร เศรษฐพฤกษา
  ๕๗.
  ๕๘.
  ๕๙.
  ๖๐.
  ๖๑.
  ๖๒.
  ๖๓.
  ๖๔.
  ๖๕.
  ๖๖.

  ๒)งานทำบุญครบรอบ ๒๗ ปี วันมรณภาพหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง
  รายนามเจ้าภาพไทยธรรม แด่ พระสวดพระอภิธรรม
  วันเสาร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๐๐ น.

  ๑.คุณแม่นิภา ผลิตผลการดี
  ๒.คุณลัดดา เบญโชติเดช
  ๓.คุณเยาวลักษณ์ มิตรศรัทธา
  ๔.คุณจินดามาศ มิตรศรัทธา
  ๕.คณะจัดเลี้ยงวัดท่าซุง
  ๖.คุณเกษม-คุณพัทยา-คุณภัทร์กร-คุณกิตติยา วงศ์สวรรค์
  ๗.คุณอุษา นารูลา
  ๘.พล.ต.ศรีพันธุ์-พญ.อรชล วิชาพันธุ์
  ๙.คุณประไพ-คุณสุนิสา-คุณกุณฑิกา สุนทราณู
  ๑๐.คุณสุภาวดี-คุณปริญญา รักซ้อน

  ๑๑.คุณอุมาภรณ์ อมรสันต์
  ๑๒.คุณปิราณี วิชชุวงศ์-โรงหล่อพระปฐม
  ๑๓.คุณองอาจ ดิษฐประชาและครอบครัว
  ๑๔.คณะศิษย์เก่าโรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา
  ๑๕.คณะครูและนักเรียนโรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา
  ๑๖.คุณจุฑาวรรณ-คุณเลอสรร-คุณธนวินท์ โอฬารวัฒน์
  ๑๗.ร้านดินดีไม้สวย
  ๑๘.คุณวิมลมาศ อ้วนพลี
  ๑๙.อจ.ญาณี เพ็ชรฟู
  ๒๐.อจ.วิโชติ กุลเกตุ-อจ.นิภา เจนกสิสารท

  ๒๑.คุณกาญจนา แสงจันทร์
  ๒๒.คุณศจินา-คุณทองสุข-คุณนฤมล-คุณพงศกร มงคล
  ๒๓.คุณธัญญาพัทธ์-คุณธนิตพงศ์ พีระธำรงสิทธิ์และครอบครัว
  ๒๔.อจ.สมพงศ์ หลุนประยูรและคณะลูกหลานบ้านก๋ง
  ๒๕.คุณทิพย์วิมล อะละมาลา-คุณลัคนา สุวรรณ
  ๒๖.คุณสิริกาญจน์-คุณฐิตารีย์ ชนัฐโชติหิรัญ
  ๒๗.คุณนภทอง จันทร์คง-คุณพิมพ์ลดา ติณณภพโภคินันท์
  ๒๘.ช่างโจ๋ ชัยนาท
  ๒๙.ช่างโจ๋ ชัยนาท
  ๓๐.คุณอำไพ บุรินทรชาติและครอบครัว

  ๓๑.คุณประเทือง อดุลยรัตนพันธุ์
  ๓๒.คุณนนทพร สไตล์เฮ้าส์ USA.
  ๓๓.คุณนฤมล ซีบัค
  ๓๔.ครอบครัวทวีอุดมโชติ
  ๓๕.คุณณัฐพร เกรียงไกรวัฒน์และครอบครัว
  ๓๖.คุณณัฐพร เกรียงไกรวัฒน์และครอบครัว
  ๓๗.คุณชนิสรา งามแสง
  ๓๘.คุณรติพร แย้มอรุณพัฒนา
  ๓๙.คุณอรพันธ์ หินซุ้ย
  ๔๐.คุณบูรัญชนา สุรชตวงศ์

  ๔๑.คุณปภังกร ธนสารพัฒน์
  ๔๒.คณะจเรวัดท่าซุง
  ๔๓.คุณธนินท์รัฐ อังกูรบวรโรจน์ -คุณวิกานดา สิงหวัฒนศิริ
  ๔๔.คุณสุรสิทธิ์ วรดิตถานุรักษ์
  ๔๕.คุณกัญญพร ปริยายสุทธิ์
  ๔๖.คณะรวมใจภักดิ์ วัดท่าซุง
  ๔๗.คณะรวมใจภักดิ์ วัดท่าซุง
  ๔๘.พระครูภาวนาธรรมนิเทสก์
  ๔๙.สมาคมพุทธไทยเนอร์นแบร์ก เมืองเนอร์นแบร์ก เยอรมัน
  ๕๐.สมาคมศิษย์วัดท่าซุง เมืองวิสบาเดน เยอรมัน

  ๕๑.สมาคมรวมใจภักดิ์ เมืองทรอยบริทซ์ เยอรมัน
  ๕๒.คณะนางฟ้า วัดท่าซุง
  ๕๓.ร.อ.สิริชัย-น.อ.หญิง จิตรา มะกรูดทอง
  ๕๔.คุณพชรพล ธรรมเจริญ-คุณชุติรา มาศศิริศักดิ์
  ๕๕.ศูนย์ปฏิบัติธรรมตรัยรัตน์ศิษย์พระราชพรหมยาน จ.สระบุรี (พระครูปลัดกฤชษภณ ขนฺติพโล)
  ๕๖.คุณชนัยศรี อาขวาคม
  ๕๗.กองบุญลูกหลานหลวงพ่อพระราชพรหมยาน
  ๕๘.อ.ศิริพล-คุณสมพร พรทวีกุลและครอบครัว
  ๕๙.คุณภาวิดา-คุณจิดาภา ทิศรักษ์-คุณวิโรจน์ ทองสุมาตร
  ๖๐.คุณแฉล้ม-คุณณภัทร จันทร์กระจ่างและครอบครัว

  ๖๑.คุณจตุรภัทร ชัชวาลเดชาชัย
  ๖๒.คุณวิภา นิมิตรดีสม
  ๖๓.แม่ชีวิริยา ผาทอง
  ๖๔.คุณวิโรจน์-คุณจอมนัทธี วรวรรณธนะชัย
  ๖๕.ศิลาหยกพลาซ่า-โรงแรมแกรนด์ศิลาหยก
  ๖๖.
  ……..

  ๓)งานทำบุญครบรอบ ๒๗ ปี วันมรณภาพหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง
  รายนามเจ้าภาพไทยธรรม แด่พระเถรานุเถระ
  วันอาทิตย์ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐น.

  ๑.คุณเยาวลักษณ์ มิตรศรัทธา
  ๒.มล.เอื้อมศุขย์ กิติยากรและครอบครัว
  ๓.คุณทรงศักดิ์-คุณบงกช เทวธีรรัตน์
  ๔.คุณจินดามาศ มิตรศรัทธา
  ๕.คุณสุภร-คุณสุนทรี ลีละยุทธโยธิน
  ๖.คุณสุดา เสริมศรี
  ๗.คุณภัคชาดา-คุณพงศ์ศิริ-คุณดารัณ หิรัณย์เตชะ-คุณกฤษณพงศ์ มหาเปารยะ
  ๘.รท.สมบัติ-รต.หญิงสาคร-คุณศิศรินทร-คุณอมรวิทย์ พลับจีน
  ๙.คุณสุขขา อ่อนจิตต์
  ๑๐.คุณนิตยา ธรรมสันติ

  ๑๑.คุณสุนทรี สัจจพจน์
  ๑๒.คุณลักขณา ใจดี
  ๑๓.อจ.บุปผาชาติ พงษ์ประดิษฐ์
  ๑๔.พอ.(พิเศษ)ประโยชน์-พท.หญิงนงลักษณ์ บุญยไวโรจน์และครอบครัว
  ๑๕.คุณจุฑาวรรณ-คุณเลอสรร-คุณธนวินท์ โอฬารวัฒน์
  ๑๖.คุณมาลี-คุณเกษม จิวราชและครอบครัว
  ๑๗.คุณนุสรา รุนสำราญ
  ๑๘.คุณเลิศรัตน์ แซ่ลี้-คุณเม่งเส็ง แซ่โอ้ว
  ๑๙.คุณจุไรรัตน์ กาญจนพบู-คุณพลพจน์ หล้าสมบูรณ์-คุณณัฐฐะเศฎฐ์ เจียรภัทร
  ๒๐.คุณอรุณศรี-คุณลัดดา เล็งเลิศผล

  ๒๑.คุณคำนวณ-คุณเรณู สัตยาชัยพร้อมครอบครัวและคณะ
  ๒๒.คุณเนตรนภิศ เกษมจิตร์-คุณสุภา ธนะสกุลประเสริฐ
  ๒๓.คุณสุวิช-คุณอาภรณ์-คุณชุตินันท์ บุญยะประสิทธิ์
  ๒๔.คุณณัฐกนก ผุสดี-คุณชูใจ เอี้ยวอักษร-คุณพิชฌามณท์ ธนะสกุลประเสริฐ
  ๒๕.คุณโศภิษฐ์ สดสี
  ๒๖.คุณวไลลักษณ์ สดสี
  ๒๗.คุณพาณิชย์-คุณกาญจนา-คุณอินทรัตน์-คุณภูมิใจ สดสี
  ๒๘.คุณพันเลิศ-คุณพรพันธุ์ สดสี
  ๒๙.คุณขวัญใจ-คุณอนันต์ ชลชวลิต
  ๓๐.คุณรัชนี-คุณฑิฆัมพร เอิบประสาทสุขและครอบครัว

  ๓๑.คุณสุมิตร มหันตคุณและครอบครัว
  ๓๒.คุณรัตนา ชินบุตรนนท์
  ๓๓.คุณชุมนุมพร ชวนานนท์
  ๓๔.คุณลัดดา เบญโชติเดช-บริษัท สปรีดเพลท จำกัด
  ๓๕.คุณสุภาวดี-คุณปริญญา รักซ้อน
  ๓๖.คุณสุวิมล-คุณภุชงค์ ไวยยรัชพานิชย์และครอบครัว
  ๓๗.คุณเซี่ยมง้อ แซ่ปัง-คุณอรอนงค์-คุณยุบล นวรัตน์รุ่งโรจน์
  ๓๘.คุณสมทรง-คุณวริศา-คุณนันท์นภัส โสธนกุล
  ๓๙.คุณรสวันต์-คุณศิริวรรณ-คุณสุพัตรา-คุณจารุภัทร อัศวพลังกูล
  ๔๐.คุณสำรวย แซ่แต้และครอบครัว

  ๔๑.คุณศจินา-คุณทองสุข-คุณนฤมล-คุณพงศกร มงคล
  ๔๒.อ.ศิวภรณ์ โพธิศรี
  ๔๓.คุณเทพกัญญา กลิ่นแย้ม
  ๔๔.คุณบุญมี-คุณกิมบ๊วย วงศ์สาสน์
  ๔๕.คุณปกรณ์-คุณบุญสม คล้ายจินดา
  ๔๖.คุณหิรัญชัย-คุณรุ่งนิภา วงศ์วาสน์
  ๔๗.คุณสราวุฒิ-คุณเพ็ญศักดิ์ สุตวัฒน์
  ๔๘.คุณกิติพงษ์-คุณธณัฐพร วงศ์วาสน์
  ๔๙.คุณเทวารัตน์-คุณนงนุช วงศ์วาสน์
  ๕๐.คุณพิษณุ-คุณส่งเง็ก ชาดวรรณวงศ์

  ๕๑.คุณสมพร พรรณกิต
  ๕๒.คุณอรุณี จิวสังข์
  ๕๓.คุณอรุณี-คุณจุไรรัตน์ ชาดวรรณวงศ์
  ๕๔.คุณอนุพงศ์-คุณภัทรลภา ชาติวรรณวงศ์
  ๕๕.คุณกนกอร ช้างรบ
  ๕๖.คุณจำปี พิษณุวัฒนา
  ๕๗.คุณปรีชา-คุณอัญชลี กลั่นคูวัฒน์และครอบครัว
  ๕๘.คุณพนิดา บางเพ็ญศิริ
  ๕๙.คุณสุมาลี ละอองประเสริฐสุด
  ๖๐.ช่างโจ๋ ชัยนาท
  ๖๑.คุณพิมพา วงศ์งามนิตย์
  ……..

  ๔)งานทำบุญครบรอบ ๒๗ ปีวันมรณภาพ หลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง
  รายนามเจ้าภาพไทยธรรม แด่พระสวดพระอภิธรรม
  วันอาทิตย์ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐น.

  ๑.สิงห์ภูธร8ริ้ว
  ๒.คุณอุโฆษ ปทีปกมล-คุณปิยะกุล วิวัฒน์ศิริกุล
  ๓.ช่างโจ๋ ชัยนาท
  ๔.คุณลือชัย-คุณจินตนา-คุณจิตรลดา-คุณจุฑามาศ และลูกๆตีระลาภสุวรรณ
  ๕.ครอบครัว อ.สมพงษ์ หลุนประยูรและลูก-หลาน บ้านก๋ง
  ๖.คุณฐิติภรณ์ มีต้องปัน
  ๗.คุณฐิติรัตน์ เลขวัฒนพงษ์
  ๘.คุณรุ่งอรุณ ชูสงค์
  ๙.คุณนฤมล ซีบัค
  ๑๐.คุณฐาปนี ศิริ

  ๑๑พระสมุห์มงคลเวทย์และคณะ
  ๑๒.คุณนุชนาตย์ เอมอินทร์
  ๑๓.คุณเฟิร์ส รุ่งธนนันท์(ออสเตรเลีย)
  ๑๔.คุณสรัญญา ตันศิริ
  ๑๕.ศูนย์ปฏิบัติธรรมตรัยรัตน์ศิษย์พระราชพรหมยาน จ.สระบุรี (พระครูปลัดกฤชษภณ ขนฺติพโล)
  ๑๖.คุณชนัยศรี อาขวาคม
  ๑๗.คุณชัชช์-คุณณณัฐ วันไพศาสขมาส
  ๑๘.พล.ร.อ สีวิชัย-คุณนภาศิริ สิริสาลี
  ๑๙.คุณพัทธ์นันท์ ศรีสุขประวีณ์และเพื่อน
  ๒๐.คุณสักก์สี โรจนวิภาต(นันทน์)

  ๒๑.คุณสุวิศา ศรีวิภาค
  ๒๒.คุณจารุนันท์ ตันติวรวิทย์
  ๒๓.คุณนาถปภณ มะลิซ้อน
  ๒๔.คุณสุขขา อ่อนจิตต์
  ๒๕.คุณวทิตา ชูชัยศรี
  ๒๖.คุณจิรกฤต ชูชัยศรี
  ๒๗.คุณณชญาดา ชูชัยศรี
  ๒๘..คุณนุชนารถ จันศิษย์ยานนท์
  ๒๙.คุณวิโรจน์รัตน์ ปิติธนานพ
  ๓๐.คุณรมิดา ปิติธนานพ

  ๓๑.คุณณัฐรดา ขุนภาษี
  ๓๒.ครอบครัวพัด
  ๓๓.ครอบครัวพัด
  ๓๔.ครอบครัวพัด
  ๓๕.ครอบครัวพัด
  ๓๖.ครอบครัวพัด
  ๓๗.ครอบครัวพัด
  ๓๘.ครอบครัวเดียร์
  ๓๙.ครอบครัวเดียร์
  ๔๐.ครอบครัวเดียร์

  ๔๑.ครอบครัวเดียร์
  ๔๒.ครอบครัวเดียร์
  ๔๓.ครอบครัวเดียร์
  ๔๔.ครอบครัวเดียร์
  ๔๕.ครอบครัวเดียร์
  ๔๖.ครอบครัวเดียร์
  ๔๗.ครอบครัวแอน
  ๔๘.ครอบครัวแอน
  ๔๙.ครอบครัวแอน
  ๕๐.ครอบครัวแอน

  ๕๑.ครอบครัวแอน
  ๕๒.คุณกุลนภา แซ่อึ้ง
  ๕๓.คุณศิริรัตน์ วัฒนกันต์
  ๕๔.คุณศุภากานต์ หว่องและครอบครัว
  ๕๕.คุณเดชา-ดร.พบพร-คุณธันยพร เศรษฐพฤกษา
  ๕๖.
  ๕๗.
  ๕๘.
  ๕๙.
  ๖๐.

  ……..

  http://www.watthasung.com/wat/viewthread.php?tid=2684

  [​IMG]

  วัดจันทาราม (ท่าซุง) – เจ้าภาพไทยธรรม…งานบำเพ็ญกุศลครบรอบมรณภาพ 27 ปี ของหลวงพ่อฯ วันที่ 28-29 ก

  ที่มา มูลนิธิหลวงพ่อปาน-พระมหาวีระ ถาวโร
   
 14. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  6,570
  กระทู้เรื่องเด่น:
  9
  ค่าพลัง:
  +369
  -๒๘-สิงหาคม-พ-ศ-๒.jpg

  วันพุธที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น.ท่านพระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ ท่านเจ้าอาวส พระสงฆ์วัดท่าซุง และญาติโยม พร้อมด้วยคณะครูนักเรียนโรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา ร่วม พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัขกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ. มหาวิหาร ๑๐๐ ปี หลวงพ่อพระราชพรหมยาน
  ที่มา มูลนิธิหลวงพ่อปาน-พระมหาวีระ ถาวโร
   
 15. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  6,570
  กระทู้เรื่องเด่น:
  9
  ค่าพลัง:
  +369
 16. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  6,570
  กระทู้เรื่องเด่น:
  9
  ค่าพลัง:
  +369
  วันศุกร์ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒
  เวลาประมาณ ๑๔.๓๐น. ท่านพระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ ท่านเจ้าอาวาสวัดท่าซุง พร้อมด้วยคณะสงฆ์และครูฝึก เดินทางมาถึงสนามบินนานาชาติ จ.อุบลราชธานี โดยมีท่านพระอาจารย์สมหมาย เจ้าอาวาสวัดป่าโนนสมบูรณ์และท่านพระอาจารย์มนตรี เจ้าอาวาสวัดป่าดงธาตุพร้อมคณะลูกศิษย์มารอรับ หลังจากนั้นจึงเดินทางต่อมาที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมพ่อถูทาศิษย์หลวงพ่อฤาษีฯ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ซึ่งในเย็นวันนี้ทางศูนย์ปฏิบัติธรรมฯจะมีการสอนกรรมฐานแบบวิชามโนมยิทธิและรับสังฆทาน สำหรับญาติโยมท่านใดที่สนใจมาฝึกกรรมฐานแบบวิชามโนมยิทธิ และทำบุญสังฆทาน ตามกำหนดการดังนี้

  เวลา ๑๘.๐๐ น.- ๑๙.๓๐ น.ฝึกพระกรรมฐานแบบมโนมยิทธิ(รอบเดียว) , ท่านพระครูปลัดสมนึกรับสังฆทาน
  สำหรับท่านที่มาฝึกมโนมยิทธิ ควรมาก่อนเวลาเริ่มฝึกประมาณ ๓๐ นาที เพื่อลงทะเบียนและครูฝึกจะจัดแบ่งกลุ่มเข้าฝึกครับ

  สำหรับท่านใดที่มีบ้านอยู่ไกลและต้องการมาพักค้างคืนในช่วงวันงาน ทางศูนย์ปฏิบัติธรรมมีที่พักและมีโรงทานเลี้ยงตลอดช่วงวันงานครับ

  สอบถามข้อมูลอื่นๆหรือสอบถามเส้นทางได้ที่
  เบอร์โทร ๐๘๔-๗๖๑๑๔๘๗

  กำหนดการวันเสาร์และวันอาทิตย์ดังนี้
  วันเสาร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒
  เวลา ๐๘.๐๐ น. ท่านพระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ ทำพิธีบวงสรวง
  เวลา ๐๙.๐๐ น.- ๑๐.๓๐ น. ฝึกพระกรรมฐานแบบมโนมยิทธิ(รอบที่ ๑)
  เวลา ๑๗.๐๐ น.สวดมนต์ทำวัตรเย็น
  เวลา ๑๘.๐๐ น.- ๑๙.๓๐ น. ฝึกพระกรรมฐานแบบมโนมยิทธิ(รอบที่ ๒)

  วันอาทิตย์ที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๒
  เวลา ๐๘.๐๐ น.สวดมนต์ทำวัตรเช้า
  เวลา ๐๙.๐๐ น.- ๑๐.๓๐ น.ฝึกพระกรรมฐานแบบมโนมยิทธิ(รอบเดียว)
  เวลา ๑๒.๐๐ น. ท่านพระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ และคณะ เดินทางกลับ

  ตำแหน่ง
  ศูนย์ปฏิบัติธรรมพ่อถูทา หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง
  ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ตำบลเมืองศรีไค ตำบล เมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ อุบลราชธานี 34190
  088 108 6599
  https://goo.gl/maps/NNxaD2PMkwRzLbye6

  -๓๐-สิงหาคม-๒.jpg
  -๓๐-สิงหาคม-๒.jpg
  -๓๐-สิงหาคม-๒.jpg
  -๓๐-สิงหาคม-๒.jpg
  -๓๐-สิงหาคม-๒.jpg
  -๓๐-สิงหาคม-๒.jpg
  -๓๐-สิงหาคม-๒.jpg
  -๓๐-สิงหาคม-๒.jpg
  -๓๐-สิงหาคม-๒.jpg
  -๓๐-สิงหาคม-๒.jpg
  -๓๐-สิงหาคม-๒.jpg
  -๓๐-สิงหาคม-๒.jpg

  ที่มา มูลนิธิหลวงพ่อปาน-พระมหาวีระ ถาวโร
   
 17. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  6,570
  กระทู้เรื่องเด่น:
  9
  ค่าพลัง:
  +369
  -๓๐-สิงหาคม-๒.jpg

  วันศุกร์ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ (คลิปวิดีโอ)
  งานสอนกรรมฐาน ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมพ่อถูทา ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
  ช่วงเย็นวันนี้ เวลาประมาณ ๑๗.๔๐ น. ท่านพระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ ลงรับสังฆทานและเจริญศรัทธาญาติโยม และขณะเดียวกัน ทางครูฝึกก็ได้เริ่มแบ่งกลุ่มผู้เข้าฝึกมโนมยิทธิตามกลุ่มต่างๆ โดยการฝึกรอบนี้เป็นการฝึกมโนมยิทธิแบบฝึกขั้นต้นทั้งหมด มีทั้งหมด ๖ กลุ่ม โดยครูผู้ฝึกคือ
  พระอาจารย์ชูชัย
  พระอาจารย์วารี
  พระอาจารย์ทนงศักดิ์
  ครูคนิตพร
  ครูประไพ
  ครูเครือพันธ์
  และเมื่อถึงเวลาประมาณ ๑๘.๓๐ น. จึงเริ่มเปิดเสียงบวงสรวงหลวงพ่อ สมาทานศีล สมาทานพระกรรมฐาน และเสียงคำสอนของหลวงพ่อ หลังจากนั้นครูฝึกจึงเริ่มสอนมโนมยิทธิ โดยการฝึกครั้งนี้ใช้เวลาในการฝึกประมาณ ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที และหลังจากฝึกเสร็จแล้ว ผู้เข้าฝึกและญาติโยมได้ร่วมกันอุทิศส่วนกุศลและเข้าทำบุญถวายสังฆทานกับท่านพระครูปลัดสมนึก
  สรุปผลการฝึกช่วงค่ำนี้
  ฝึกขั้นต้น ทั้งหมด ๒๒ คน
  ฝึกได้ ๑๘ คน
  ฝึกไม่ได้ ๔ คน

  แจ้งประชาสัมพันธ์กำหนดการวันพรุ่งนี้
  จะมีพิธีบวงสรวงช่วงเช้า และมีการสอนกรรมฐานแบบวิชามโนมยิทธิ ๒ รอบ กำหนดการ ดังนี้

  วันเสาร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒
  เวลา ๐๘.๐๐ น. ท่านพระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ ทำพิธีบวงสรวง
  เวลา ๐๙.๐๐ น.- ๑๐.๓๐ น. ฝึกพระกรรมฐานแบบมโนมยิทธิ , รับสังฆทาน
  เวลา ๑๗.๐๐ น.สวดมนต์ทำวัตรเย็น
  เวลา ๑๘.๐๐ น.- ๑๙.๓๐ น. ฝึกพระกรรมฐานแบบมโนมยิทธิ , รับสังฆทาน

  สามารถสอบถามเส้นทางหรือสอบถามข้อมูลอื่นๆได้ที่ เบอร์โทร ๐๘๔-๗๖๑๑๔๘๗

  ที่มา มูลนิธิหลวงพ่อปาน-พระมหาวีระ ถาวโร
   
 18. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  6,570
  กระทู้เรื่องเด่น:
  9
  ค่าพลัง:
  +369
  กำหนดการเดินทาง / งานวัดท่าซุง
  เดือนกันยายน

  กำหนดการสอนพระกรรมฐาน
  ศูนย์ปฏิบัติธรรมพ่อถูทา อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
  ระหว่างวันที่ ๓๐ สิงหาคม – ๑ กันยายน ๒๕๖๒

  บ้านดอนเมือง และ บ้านสายลม กรุงเทพฯ
  ตั้งแต่วันที่ ๖-๑๐ กันยายน ๒๕๖๒

  งานพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน
  ครบรอบวันมรณภาพ ปีที่ ๒๗
  พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานมหาเถระ
  ระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

  [​IMG]

  วัดจันทาราม (ท่าซุง) – กำหนดการเดินทาง / งานวัดท่าซุง ประจำเดือน “กันยายน” ปี 2562

  ที่มา มูลนิธิหลวงพ่อปาน-พระมหาวีระ ถาวโร
   
 19. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  6,570
  กระทู้เรื่องเด่น:
  9
  ค่าพลัง:
  +369
  วันเสาร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒
  งานสอนกรรมฐาน ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมพ่อถูทา ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
  ช่วงเช้าวันนี้ ในเวลาประมาณ ๐๘.๐๐ น. ท่านพระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ เริ่มทำพิธีบวงสรวง โดยมีคุณปริยัย เอ็งเงิล จุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาและโต๊ะบวงสรวง และหลังจากบวงสรวงเสร็จ ท่านพระครูปลัดสมนึกได้เมตตาประพรมน้ำพระพุทธมนต์ให้กับญาติโยมที่มาร่วมในพิธี และหลังจากนั้น ท่านพระครูปลัดสมนึกได้กล่าวนำญาติโยมร่วมกันกราบขอขมาต่อพระรัตนตรัย และท่านรับสังฆทานและเจริญศรัทธาญาติโยม และครูฝึกก็ได้เริ่มจัดแบ่งกลุ่มผู้เข้าฝึกมโนมยิทธิตามห้องฝึกต่างๆ
  โดยการฝึกรอบนี้ แบ่งเป็นการฝึก ๓ ขั้น คือฝึกขั้นต้น ฝึกท่องเที่ยว และฝึกญาณ๘
  หลังจากแบ่งกลุ่มเสร็จแล้ว ครูฝึกได้แนะนำเบื้องต้นแก่ผู้เข้าฝึก ถึงการวางอารมณ์ในการฝึกมโนมยิทธิให้ได้ผล และเมื่อถึงเวลา ๐๙.๑๐น. จึงเริ่มเปิดเสียงบวงสรวงของหลวงพ่อ สมาทานศีล และสมาทานพระกรรมฐาน และเสียงคำสอนของหลวงพ่อเรื่องการฝึกมโนมยิทธิให้ผู้เข้าฝึกได้ฟัง หลังจากนั้นครูฝึกจึงเริ่มสอนมโนมยิทธิ และหลังจากฝึกเสร็จแล้ว ผู้เข้าฝึกและญาติโยมร่วมกันอุทิศส่วนกุศล และท่านพระครูปลัดสมนึกรับสังฆทานและเจริญศรัทธาญาติโยม

  สรุปผลการฝึกในช่วงเช้านี้
  ฝึกขั้นต้น จำนวน ๑๔ คน ฝึกได้ ๑๒ คน ฝึกไม่ได้ ๒ คน
  ฝึกท่องเที่ยว จำนวน ๕ คน
  ฝึกญาณ ๘ จำนวน ๖ คน
  รวมผู้เข้าฝึกทั้งหมด จำนวน ๒๕ คน

  แจ้งประชาสัมพันธ์กำหนดการช่วงเย็นวันนี้
  เวลา ๑๗.๐๐ น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น
  เวลา ๑๘.๐๐-๑๙.๓๐ น. ฝึกมโนมยิทธิ , รับสังฆทาน

  สามารถสอบถามเส้นทางหรือสอบถามข้อมูลอื่นๆได้ที่
  เบอร์โทร ๐๘๔-๗๖๑๑๔๘๗

  -๓๑-สิงหาคม-๒.jpg
  -๓๑-สิงหาคม-๒.jpg
  -๓๑-สิงหาคม-๒.jpg
  -๓๑-สิงหาคม-๒.jpg
  -๓๑-สิงหาคม-๒.jpg
  -๓๑-สิงหาคม-๒.jpg
  -๓๑-สิงหาคม-๒.jpg
  -๓๑-สิงหาคม-๒.jpg
  -๓๑-สิงหาคม-๒.jpg
  -๓๑-สิงหาคม-๒.jpg
  -๓๑-สิงหาคม-๒.jpg
  -๓๑-สิงหาคม-๒.jpg

  ที่มา มูลนิธิหลวงพ่อปาน-พระมหาวีระ ถาวโร
   
 20. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  6,570
  กระทู้เรื่องเด่น:
  9
  ค่าพลัง:
  +369
  -๓๑-สิงหาคม-๒.jpg

  วันเสาร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ( คลิปวิดีโอ )
  งานสอนกรรมฐาน ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมพ่อถูทา ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
  ช่วงเช้าวันนี้ ในเวลาประมาณ ๐๘.๐๐ น. ท่านพระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ เริ่มทำพิธีบวงสรวง โดยมีคุณปริยัย เอ็งเงิล จุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาและโต๊ะบวงสรวง และหลังจากบวงสรวงเสร็จ ท่านพระครูปลัดสมนึกได้เมตตาประพรมน้ำพระพุทธมนต์ให้กับญาติโยมที่มาร่วมในพิธี และหลังจากนั้น ท่านพระครูปลัดสมนึกได้กล่าวนำญาติโยมร่วมกันกราบขอขมาต่อพระรัตนตรัย และท่านรับสังฆทานและเจริญศรัทธาญาติโยม และครูฝึกก็ได้เริ่มจัดแบ่งกลุ่มผู้เข้าฝึกมโนมยิทธิตามห้องฝึกต่างๆ
  โดยการฝึกรอบนี้ แบ่งเป็นการฝึก ๓ ขั้น คือฝึกขั้นต้น ฝึกท่องเที่ยว และฝึกญาณ๘
  หลังจากแบ่งกลุ่มเสร็จแล้ว ครูฝึกได้แนะนำเบื้องต้นแก่ผู้เข้าฝึก ถึงการวางอารมณ์ในการฝึกมโนมยิทธิให้ได้ผล และเมื่อถึงเวลา ๐๙.๑๐น. จึงเริ่มเปิดเสียงบวงสรวงของหลวงพ่อ สมาทานศีล และสมาทานพระกรรมฐาน และเสียงคำสอนของหลวงพ่อเรื่องการฝึกมโนมยิทธิให้ผู้เข้าฝึกได้ฟัง หลังจากนั้นครูฝึกจึงเริ่มสอนมโนมยิทธิ และหลังจากฝึกเสร็จแล้ว ผู้เข้าฝึกและญาติโยมร่วมกันอุทิศส่วนกุศล และท่านพระครูปลัดสมนึกรับสังฆทานและเจริญศรัทธาญาติโยม
  สรุปผลการฝึกในช่วงเช้านี้
  ฝึกขั้นต้น จำนวน ๑๔ คน ฝึกได้ ๑๒ คน ฝึกไม่ได้ ๒ คน
  ฝึกท่องเที่ยว จำนวน ๕ คน
  ฝึกญาณ ๘ จำนวน ๖ คน
  รวมผู้เข้าฝึกทั้งหมด จำนวน ๒๕ คน

  แจ้งประชาสัมพันธ์กำหนดการช่วงเย็นวันนี้
  เวลา ๑๗.๐๐ น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น
  เวลา ๑๘.๐๐-๑๙.๓๐ น. ฝึกมโนมยิทธิ , รับสังฆทาน

  สามารถสอบถามเส้นทางหรือสอบถามข้อมูลอื่นๆได้ที่
  เบอร์โทร ๐๘๔-๗๖๑๑๔๘๗

  ที่มา มูลนิธิหลวงพ่อปาน-พระมหาวีระ ถาวโร
   
สถานะของกระทู้:
กระทู้ถูกปิด ไม่สามารถโพสต์ตอบกลับได้

แชร์หน้านี้

Loading...