ข่าวสาร วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี โดยเพจมูลนิธิหลวงพ่อปาน-พระมหาวีระ ถาวโร

ในห้อง 'หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ' ตั้งกระทู้โดย ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ, 19 กันยายน 2017.

สถานะของกระทู้:
กระทู้ถูกปิด ไม่สามารถโพสต์ตอบกลับได้
 1. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  6,570
  กระทู้เรื่องเด่น:
  9
  ค่าพลัง:
  +369
 2. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  6,570
  กระทู้เรื่องเด่น:
  9
  ค่าพลัง:
  +369
  วันนี้วันพระ ตรงกับวันอาทิตย์ แรม ๑๕ ค่ำ เดือนยี่ (๒) ปีมะโรง
  ขอให้ท่านมีความสุขในธรรม

  ….การตั้งใจทรงอารมณ์เป็นของสำคัญ

  ถ้าอารมณ์มีความมั่นคงของจิต

  การทรงอารมณ์จะดีหรือไม่ดี

  อยู่ที่ร่างกายสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์

  ถ้ากำลังกายดี ประสาทดี จิตก็มีกำลังดี

  กำลังกายไม่ดี จิตก็มีกำลังไม่ดี

  ฉะนั้นก็ควรจะใช้ทั้งสองอย่าง คือกำลังของจิต

  ในเมื่อร่างกายสมบูรณ์ ได้แก่สมาธิเป็นตัวสนับสนุน

  สร้างกำลังให้มีอำนาจเหนือกว่าความต้องการ

  ที่เรียกว่า ฌานโลกีย์

  นอกจากนั้นองค์สมเด็จพระชินสีห์ก็ตรัสว่า

  ต้องใช้ปัญญาพิจารณาด้วย

  ให้เห็นตามความเป็นจริงว่าร่างกายทั้งชายหญิง

  มันเป็นอนิจจัง เป็นของไม่เที่ยง มันเป็นทุกขัง

  มันเป็นทุกข์ มันเป็นอนัตตา พังไปในที่สุด

  เมื่อร่างกายเป็นโรคนิทธัง มันเป็นรังของโรคปภังคุ

  นัง เน่าเปื่อยไปในที่สุด

  ขณะเมื่อทรงตัวอยู่ ร่างกายก็มีแต่ความสกปรก

  โสมม หาอะไรดีไม่ได้

  เมื่อองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาพระ

  พุทธเจ้าทรงเทศน์จบ ทรงชี้เหตุว่า เหตุอันนี้แหละ

  บรรดาเธอทั้งหลาย ถ้าเธอสามารถปฏิบัติได้ตามนี้

  กิจที่เธอจะต้องทำก็ไม่มีอีกแล้ว…

  หนังสือเรื่องจริงอิงนิทาน หน้า 171
  (บทความจาก เด็กวัดหลวงตาแสง : Admin Chai)

  1504647363_481_วันนี้วันพระ-ตรงกับวันอ.jpg

  ที่มา มูลนิธิหลวงพ่อปาน-พระมหาวีระ ถาวโร
   
 3. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  6,570
  กระทู้เรื่องเด่น:
  9
  ค่าพลัง:
  +369
  ฝายผสมผสานบ้านนาไคร้
  การก่อสร้างฝายผสมผสานได้รับการสนับสนุนจากศูนย์สงเคราะห์ผู้ยากจนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชประสงค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙
  มูลนิธิหลวงพ่อปาน – พระมหาวีระถาวโร ซึ่งดำเนินการโดยสถานีพัฒนาป่าไม้บ้านนาไคร้ โครงการอนุรักษ์สภาพป่าในพื้นที่ออก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริบริเวณห้วยนาไคร้ บ้านนาไคร้ หมู่ที่ 9 ต.ยางเปียง อ.ออก๋อย จ.เชียงใหม่ จำนวน 11ตัว

  ท่านใดที่จะร่วมทำบุญฝายชลอน้ำ ฝายละ5,000บาทให้ทำบุญโดยตรงกับท่านเจ้าคุณ พระภาวนากิจวิมล เจ้าของผู้บริจาคฝายละ5,000บาท อนุญาติให้ตั้งชื่อฝายของท่านเอง และเจ้าหน้าจะทำป้ายชื่อไปติดที่ฝายให้

  .jpg

  ที่มา มูลนิธิหลวงพ่อปาน-พระมหาวีระ ถาวโร
   
 4. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  6,570
  กระทู้เรื่องเด่น:
  9
  ค่าพลัง:
  +369
 5. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  6,570
  กระทู้เรื่องเด่น:
  9
  ค่าพลัง:
  +369
  ปราสาททองคำ

  ที่มาของคำว่า ปราสาททองคำ (กาญจนาภิเษก) เนื่องจาก ปีพ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นปีที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่
  หัว รัชกาลที่ ๙ ขึ้นครองราชย์ครบ ๕๐ ปี ท่านเจ้าอาวาส
  จึงนำการสร้าง “ปราสาททองคำ” ขึ้นถวายเป็นพระราช
  กุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวาระที่ทรงเสวย
  ราชย์เป็นปีที่ ๕๐ และทางสำนักพระราชวังได้ให้ชื่อ
  ปราสาททองคำใหม่ว่า “ปราสาททองกาญจนาภิเษก
  ปราสาททองคำ ก่อสร้างด้วยการก่ออิฐฉาบปูน ประดับ
  ลวดลายไทยปิดทองคำเปลวติดกระจก ใช้เป็นสถานที่
  ประดิษฐานพระพุทธรูปที่ญาติโยมถวาย รอบนอก
  ปราสาทใช้ทองคำเปลวปิดรอบปราสาท ภายในปราสาท
  เป็นที่ประดิษฐานสิ่งของสำคัญ คือ
  ๑. ชั้นแรก เป็นพิพิธภัณฑ์ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ
  โดยจะนำสิ่งของต่างๆที่ท่านเคยใช้ก็ดี หรือของส่วนตัว
  ท่านก็ดีมาประดิษฐานไว้ หรือสร้างจำลองสถานที่พักที่
  ท่านเคยอยู่อาศัย เป็นต้น (ปัจจุบันนี้เปลี่ยนไปเป็นที่สร้าง
  ใหม่ “อาคารสมบัติพ่อให้” ใกล้ลานธรรม
  ๒. ชั้นที่สองและชั้นที่สาม จะเป็นสถานที่เก็บพระพุทธรูป
  ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ต่างๆ ที่ญาติ
  โยมนำมาถวาย

  ในสมัยที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อยังมีชีวิตอยู่ท่านได้
  ปรารภกับพระครูสังฆรักษ์สุรจิตว่า สถานที่เก็บพระพุทธรูป
  ของพระพุทธองค์ที่ญาติโยมได้ถวายพระเดชพระคุณ
  หลวงพ่อไว้มากมาย จึงควรเก็บรักษาไว้เป็นจุดเดียวกัน
  และสถานที่เก็บก็จำเป็นจะต้องสร้างให้เหมาะสม และสม
  เกียรติต่อองค์พระทศพล เพื่อเป็นการแสดงความเคารพ
  ต่อพระพุทธองค์อย่างสูงสุด

  (Admin Chai)

  .jpg

  ที่มา มูลนิธิหลวงพ่อปาน-พระมหาวีระ ถาวโร
   
 6. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  6,570
  กระทู้เรื่องเด่น:
  9
  ค่าพลัง:
  +369
 7. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  6,570
  กระทู้เรื่องเด่น:
  9
  ค่าพลัง:
  +369
  ออกเดินทางจากวัดท่าซุง เวลา ๐๗.๐๐ น.

  ไปตลาดโรงเกลือ อรัญประเทศ จ.สระแก้ว เพื่อไปซื้อ

  ของแจกงานมูลนิธิฯ กลับมาถึงวัด เวลา ๑๙.๐๐ น.

  ระยะทางรวมไปกลับ ๗๐๐ กิโลเมตร

  .jpg

  ที่มา มูลนิธิหลวงพ่อปาน-พระมหาวีระ ถาวโร
   
 8. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  6,570
  กระทู้เรื่องเด่น:
  9
  ค่าพลัง:
  +369
 9. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  6,570
  กระทู้เรื่องเด่น:
  9
  ค่าพลัง:
  +369
 10. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  6,570
  กระทู้เรื่องเด่น:
  9
  ค่าพลัง:
  +369
 11. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  6,570
  กระทู้เรื่องเด่น:
  9
  ค่าพลัง:
  +369
 12. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  6,570
  กระทู้เรื่องเด่น:
  9
  ค่าพลัง:
  +369
  ดำเนินงานโดยสาขาป่าละอู สาขาของวัดท่าซุง
  พระบัญญัติและคณะได้ลงไปยังพื้นที่

  ซึ่งในการเริ่มต้นที่ทางสาขาป่าละอูให้การสนับสนุน
  ด้านสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น เริ่มจากการที่มีตำรวจตระเวนชายแดน
  ในพื้นที่3จังหวัดภาคใต้ ที่เคารพนับถือหลวงพ่อพระราชพรหมยาน
  ได้มาเล่าถึงปัญหาและอุปสรรคในการทำงานแก่พระบัญญัติ
  และได้ร่วมเดินทางเข้าพบท่านเจ้าคุณที่บ้านสายลมเพื่อรายงาน
  ถึงการช่วยเหลือและสนับสนุนในเรื่องสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น
  ต่างๆและนำไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ประชาชนในพื้นที่
  ที่อยู่ด้วยความยากลำบาก
  (Admin Chai)

  .jpg

  ที่มา มูลนิธิหลวงพ่อปาน-พระมหาวีระ ถาวโร
   
 13. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  6,570
  กระทู้เรื่องเด่น:
  9
  ค่าพลัง:
  +369
 14. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  6,570
  กระทู้เรื่องเด่น:
  9
  ค่าพลัง:
  +369
  วันที่ 10 ก.พ 2556 ขอเชิญร่วมงาน พิธีอัญเชิญสมเด็จองค์ปฐมขึ้นประดิษฐานบนพระแท่น และถวายปัจจัย สร้างกระเบื้องมุงหลังคามหาวิหารสมเด็จองค์ปฐม ณ.วัดชัยมงคล บ้านหนองเครือ-เครือวัลย์ ตำบลห้วยแถลง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา (เครดิตภาพ คุณอี๊ด : MK)

  -10-ก-พ-2556-ขอเชิญร่วมงาน.jpg
  1504974423_10_วันที่-10-ก-พ-2556-ขอเชิญร่วมงาน.jpg
  1504974424_223_วันที่-10-ก-พ-2556-ขอเชิญร่วมงาน.jpg
  1504974425_347_วันที่-10-ก-พ-2556-ขอเชิญร่วมงาน.jpg
  1504974425_63_วันที่-10-ก-พ-2556-ขอเชิญร่วมงาน.jpg

  ที่มา มูลนิธิหลวงพ่อปาน-พระมหาวีระ ถาวโร
   
 15. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  6,570
  กระทู้เรื่องเด่น:
  9
  ค่าพลัง:
  +369
 16. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  6,570
  กระทู้เรื่องเด่น:
  9
  ค่าพลัง:
  +369
 17. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  6,570
  กระทู้เรื่องเด่น:
  9
  ค่าพลัง:
  +369
 18. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  6,570
  กระทู้เรื่องเด่น:
  9
  ค่าพลัง:
  +369
 19. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  6,570
  กระทู้เรื่องเด่น:
  9
  ค่าพลัง:
  +369
 20. ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

  ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 กันยายน 2017
  โพสต์:
  6,570
  กระทู้เรื่องเด่น:
  9
  ค่าพลัง:
  +369
  บทความตอนหนึ่งจากหนังสือลูกศิษย์บันทึกเล่ม 1

  ม.ล. อัชญา ไชยะโท (ศุขสวัสดิ์)
  (ลูกสาวท่านเจ้ากรมเสริม บ้านสายลม – มรณะปี พ.ศ.2555)

  “หลวงพ่อของข้าพเจ้า..”

  หนังสือลูกศิษย์บันทึก เล่ม ๑
  “……….เมื่อ 20 ปีที่แล้ว บิดาและมารดา ( คุณเสริมและคุณอ๋อย) พาลูกๆ ไปกราบพระที่วัดท่าซุง ในวันก่อนงานกฐิน 1 วัน ครั้งนั้นเป็นแต่เพียงการกราบเท่านั้นเองจริงๆ เพราะท่านกำลังยุ่งกับการเตรียมงาน ตอนนั้นเห็นท่านแล้วคิดในใจว่า พระองค์นี้ขาวอ้วนดี

  ในวันต่อมาเป็นวันงานกฐิน บิดามารดาก็เข้าไปกราบลาท่าน ท่านก็ทักทายแล้วคุยกันสักครู่หนึ่ง ข้าพเจ้าไม่เคยคุยกับพระก็นั่งดูเฉยๆ มานึกแปลกใจที่ทำไมเป็นพระคนละองค์กับที่มากราบเมื่อวาน เพราะวันนี้ท่านเป็นพระองค์ดำตัวใหญ่

  เมื่อขึ้นรถยังถามบิดามารดาว่า เป็นองค์เดียวกับที่เรามากราบหรือเปล่า ก็ได้รับคำยืนยันว่าเป็นองค์เดียวกัน จึงเกิดความแปลกใจอยู่มากว่า เราทำไมมันก๊งขนาดนี้แล้วหรือ ( จึงทดไว้ในใจแล้วเงียบไว้)

  หลังจากนั้นครอบครัวข้าพเจ้าและพรรคพวกเพื่อนฝูงก็ได้ไปกราบท่านที่วัดท่าซุง และที่บ้านกับป้านนทาเสมอมา และในที่สุดท่านก็ได้มาโปรดเมตตามาจำวัดที่บ้านเป็นประจำ พวกเราได้สังเกตว่าในบางวันท่านก็ฉันหมากมาก บางวันก็ฉันน้อยมาก จึงเรียนถามท่านว่า

  ” วันนี้ท่านฉันหมากมากจังเจ้าค่ะ ?”

  เท่านั้นเองความลับก็เลยแตกว่า หากวันใดบารมีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ไหนท่านมาโปรดเมตตา หลวงพ่อท่านก็จะมีลักษณะแตกต่างกันออกไป เช่นจะมีลักษณะใจดี ผิวเนื้อขาวผ่อง หรือลักษณะดำและดุ หรือฉันหมากเป็นต้น จึงถึงบางอ้อ..!

  หลวงพ่อท่านยังมีความมหัศจรรย์อย่างหนึ่งคือ ในครั้งหนึ่งท่านทำ “พิธีบรรจุพระธาตุลงใต้ฐานพระ” ให้แก่ลูกศิษย์ มารดาข้าพเจ้าได้นำตลับลายไทยฝาแหลม กว้างประมาณ 2 นิ้วครึ่ง สูงประมาณ 2 นิ้ว มาถวายท่าน เพื่อให้ท่านได้ใส่พระธาตุเพื่อแจก

  ขณะนั้นมีพระธาตุอยู่แล้วประมาณ 50 องค์เล็กๆ หลวงพ่อท่านก็เลยนำมาวางไว้บนหิ้งพระห้องนอนของท่านที่บ้านสายลม เตรียมไว้บรรจุให้แก่ลูกศิษย์ในวันรุ่งขึ้น มารดาข้าพเจ้ายังทักท่านว่า จะพอหรือเจ้าคะ ท่านก็ไม่ว่าอะไร

  เช้าวันรุ่งขึ้นหลังจากฉันเช้าแล้ว ท่านก็นำตลับมาจัดเตรียมบรรจุให้แก่ลูกศิษย์ ปรากฏว่ามีพระธาตุสีขาวเต็มพูนตลับ หลังจากนั้นก็มีการบรรจุพระธาตุอยู่หลายวัน แต่พระธาตุในตลับก็ยังเต็มอยู่เสมอ จึงพอเพียงบรรจุให้เสร็จทุกคนที่นำพระมาให้บรรจุ

  หลวงพ่อนั้นท่านเป็นผู้ที่สามารถตอบข้อสงสัยของศิษย์ได้ทุกข้อสงสัย เมื่ออยู่ใกล้ท่านจะมีแต่ความแจ่มใสสบายใจ ท่านเล่าว่าสมัยก่อนบริเวณบ้านสายลมเป็นวัดเก่า และมีพระสุปฏิปันโนอยู่ที่วัดนี้หลายองค์ มีพระองค์หนึ่ง ท่านมาปรากฏให้หลวงพ่อเห็น และทราบว่าท่านเคยดูแลวัดนี้อยู่ ชื่อ หลวงตาแสง

  ฉะนั้นจึงมีบางท่านเรียกบ้านสายลมว่า วัดหลวงตาแสง ซึ่งหลวงพ่อ ท่านเล่าว่า เนื่องจากสถานที่นี้เคยเป็นวัดเก่าและมีพระสุปฏิปันโนมาก จึงสามารถปฏิบัติธรรมได้ดีกว่าปฏิบัติในสถานที่อื่น

  ท้ายนี้ขอโมทนาแก่ทุกท่าน ผู้มาปฏิบัติได้ธรรมะในสถานนี้ด้วย

  ข้อมูลจาก http://www.watthasung.com/wat/viewthread.php?tid=1135

  ผู้โพสต์ : Admin เด็กวัดหลวงตาแสง

  .jpg

  ที่มา มูลนิธิหลวงพ่อปาน-พระมหาวีระ ถาวโร
   
สถานะของกระทู้:
กระทู้ถูกปิด ไม่สามารถโพสต์ตอบกลับได้

แชร์หน้านี้

Loading...