เสียงธรรม "การปฏิบัติเพื่อถึงมรรค ผล นิพพาน"พระปัญญา นีลวัณโณ

ในห้อง 'ธรรมเพื่อความหลุดพ้น' ตั้งกระทู้โดย supatorn, 26 มีนาคม 2019.

 1. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  17,228
  กระทู้เรื่องเด่น:
  165
  ค่าพลัง:
  +27,224
  PraPanya Neilavanno.jpg
  "การปฏิบัติเพื่อถึงมรรค ผล นิพพาน" พระปัญญา นีลวัณโณ

  ํYBATofficial Audiovisual

  Published on Dec 17, 2016
   
 2. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  17,228
  กระทู้เรื่องเด่น:
  165
  ค่าพลัง:
  +27,224
  สมาธิ (2) : เทคนิคทำลมหายใจ (กายสังขาร) ให้ระงับ โดย พอจ ปัญญา นีลวณฺโณ

  มัคคานุคา
  Published on Jun 9, 2018

  พระปัญญา นีลวัณโณ "ตอบปัญหาธรรม"

  ํYBATofficial Audiovisual
  Published on Dec 18, 2016
  หลักสูตร อานาปานสติภาวนา โดยพระปัญญา นีลวัณโณ วันที่ 25-27พฤศจิกายน 2559
  ณ อาคารสิริ กรินชัย ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
  WWW.YBAT.ORG / https://www.facebook.com/YBATaudiovis...
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 22 เมษายน 2019
 3. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  17,228
  กระทู้เรื่องเด่น:
  165
  ค่าพลัง:
  +27,224
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 2 ธันวาคม 2019
 4. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  17,228
  กระทู้เรื่องเด่น:
  165
  ค่าพลัง:
  +27,224
  "วิธีการปฏิบัติธรรม "พระปัญญา นีลวัณโณ...วันที่ 25-27พฤศจิกายน 2559

  พระปัญญา นีลวัณโณ "วิธีนั่งสมาธิ"

  ํYBATofficial Audiovisual
  Published on Dec 16, 2016
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 2 ธันวาคม 2019
 5. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  17,228
  กระทู้เรื่องเด่น:
  165
  ค่าพลัง:
  +27,224
  เทคนิคการฝึกอานาปานสติพื้นฐาน (รู้ลม) พอจ.ปัญญา นีลวณฺโณ

  มัคคานุคา

  Published on May 20, 2018
  พระปัญญา นีลวณฺโณ "อานาปานสติ 1"

  พระปัญญา นีลวณฺโณ "อานาปานสติ 2"

  พระปัญญา นีลวณฺโณ "อานาปานสติ 3"

  Young Buddhists Association of Thailand
  Published on Dec 12, 2017

  : - https://www.facebook.com/ybatpage/?fr...
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 8 กุมภาพันธ์ 2020
 6. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  17,228
  กระทู้เรื่องเด่น:
  165
  ค่าพลัง:
  +27,224
 7. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  17,228
  กระทู้เรื่องเด่น:
  165
  ค่าพลัง:
  +27,224
  พระปัญญา นีลวัณโณ "รู้แจ้งขันธ์ ๕ (ตอนที่1)"

  พระปัญญา นีลวัณโณ "รู้แจ้งขันธ์ ๕ (ตอนที่2)"

  ํYBATofficial Audiovisual
  Published on Dec 17, 2016
   
 8. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  17,228
  กระทู้เรื่องเด่น:
  165
  ค่าพลัง:
  +27,224
  เพื่อสงบจริง / พระอาจารย์ปัญญา นีลวัณโณ

  ธรรมะจากเขาตะบองนาค จ.นครสวรรค์
  Published on Oct 17, 2017
  โค้งสุดท้าย โดยพระอาจารย์ปัญญา นีลวัณโณ

  พจนะ เรือนธรรม

  Published on Dec 29, 2017
  พลังแห่งความหลุดพ้น 4

  พลังแห่งความหลุดพ้น8

  ธรรมะจากเขาตะบองนาค จ.นครสวรรค์
  Published on Apr 19, 2017
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 28 มีนาคม 2019
 9. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  17,228
  กระทู้เรื่องเด่น:
  165
  ค่าพลัง:
  +27,224
 10. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  17,228
  กระทู้เรื่องเด่น:
  165
  ค่าพลัง:
  +27,224
  ผู้ใดสนใจปฏิบัติธรรมสามารถติดต่อได้ที่ มูลนิธิเผยแพร่พระสัทธรรม เขาตะบองนาค ... ตารางกิจกรรมการปฏิบัติธรรม สำนักสงฆ์เขาตะบองนาค.
  โทร 085-0804012, 082-7173559, 097-3455787
  Facebook -
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 28 สิงหาคม 2019
 11. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  17,228
  กระทู้เรื่องเด่น:
  165
  ค่าพลัง:
  +27,224
  ขันธ์ 5 (ตอน 1) ทรงค้นพบความไม่มีเราในขันธ์5 โดย พอจ.ปัญญา นีลวณฺโณ

  ขันธ์ 5 (ตอน 2) รู้จักหน้าตาของ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาน โดย พอจ.ปัญญา นีลวณฺโณ

  มัคคานุคา
  Published on Jun 8, 2019
  ว่าด้วยรูป
  ดูกรท่านผู้มีอายุทั้งหลาย ก็อุปาทานขันธ์คือรูปเป็นไฉน? คือ มหาภูตรูป ๔ และรูปที่อาศัยมหาภูตรูป ๔ ดูกรท่านผู้มีอายุทั้งหลาย ก็มหาภูตรูป ๔ เป็นไฉน? คือปฐวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตุ.

  -พระไตรปิฎก ไทย (ฉบับหลวง) เล่มที่ ๑๒ สุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ หน้าที่ ๒๔๕ ข้อที่ ๓๔๑
  #ว่าด้วยเหตุปัจจัยแห่งขันธ์
  ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้รูปขันธ์ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ วิญญาณขันธ์ ปรากฏ? พ. ดูกรภิกษุ มหาภูตรูป ๔ แล เป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้ รูปขันธ์ปรากฏ. ผัสสะ เป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้ เวทนาขันธ์ปรากฏ. ผัสสะ เป็นเหตุเป็นปัจจัย ทำให้ สัญญาขันธ์ปรากฏ. ผัสสะ เป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้ สังขารขันธ์ปรากฏ. นามรูป เป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้ วิญญาณขันธ์ปรากฏ.

  - พระไตรปิฎก ฉบับหลวง (ภาษาไทย) เล่มที่ ๑๗ หน้าที่ ๙๙ ข้อที่ ๑๘๗.
  #ว่าด้วยขันธ์5ไม่เที่ยง #ขันธ์5ไม่ใช่ตน
  ดูกรอัคคิเวสสนะ พระผู้มีพรtภาค ทรงแนะนำสาวกทั้งหลาย อย่างนี้ และคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาค มีส่วนอย่างนี้ ที่เป็นไปมากในสาวกทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย รูปไม่เที่ยง เวทนาไม่เที่ยง สัญญาไม่เที่ยง สังขารทั้งหลายไม่เที่ยง วิญญาณไม่เที่ยง รูปไม่ใช่ตน เวทนาไม่ใช่ตน สัญญาไม่ใช่ตน สังขารทั้งหลายไม่ใช่ตน วิญญาณไม่ใช่ตน สังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตน ธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตน ดูกร อัคคิเวสสนะ พระผู้มีพระภาค ทรงแนะนำสาวกทั้งหลายอย่างนี้ และคำสั่งสอนของพระผู้มี พระภาค มีส่วนอย่างนี้ ที่เป็นไปมากในสาวกทั้งหลาย. พ. ดูกรอัคคิเวสสนะ ท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉน ข้อที่ท่านกล่าวว่า รูปเป็นตนของเรา อำนาจของท่านเป็นไปในรูปนั้นว่า รูปของเราจงเป็นอย่างนั้นเถิด อย่าได้เป็นอย่างนี้เลย ดังนี้หรือ?
  … ดูกรอัคคิเวสสนะ ท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉน ท่านกล่าวอย่างนี้ว่า เวทนาเป็นตนของเรา สัญญาเป็นตนของเรา สังขารทั้งหลายเป็นตนของเรา วิญญาณเป็นตนของเรา ดังนี้ อำนาจของท่านเป็นไปในเวทนา ในสัญญา ในสังขารทั้งหลาย และในวิญญาณว่า เวทนา สัญญา สังขารทั้งหลาย และวิญญาณ ของเรา จงเป็นอย่างนั้นเถิด อย่าได้เป็นอย่างนี้เลย ดังนี้หรือ? …
  … ดูกรอัคคิเวสสนะ ท่านจะสำคัญความข้อนันเป็นไฉน รูป เวทนา สัญญา สังขารทั้งหลาย และวิญญาณ เที่ยงหรือไม่เที่ยง? …
  พ. ดูกรอัคคิเวสสนะ สาวกของเราในธรรมวินัยนี้ ย่อมเห็นเบญจขันธ์นั้นด้วยปัญญาอันชอบ ตามเป็นจริงอย่างนี้ว่า รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อันใดอันหนึ่ง ทั้งที่ล่วงไปแล้ว ทั้งที่ยังไม่มาถึง ทั้งเกิดขึ้นเฉพาะในบัดนี้ ที่เป็นภายในก็ดี ที่เป็นภายนอกก็ดี หยาบก็ดี ละเอียดก็ดี เลวก็ดี ประณีตก็ดี ในที่ไกลก็ดี ในที่ใกล้ก็ดี ทั้งหมด ก็เป็นแต่ รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ นั่นไม่ใช่ของเรา เราไม่ได้เป็นนั่น นั่นไม่ใช่ตนของเรา ดังนี้.

  #ว่าด้วยผู้ทำตามคำสอนพระองค์
  ดูกรอัคคิเวสสนะ ด้วยเหตุเท่านี้แหละ สาวกของเราจึงชื่อว่าเป็นผู้ทำตามคำสั่งสอน ทำถูกตามโอวาท ข้ามความสงสัยเสียได้ ปราศจากความแคลงใจอันเป็นเหตุให้กล่าวว่าข้อนี้เป็นอย่างไร ถึงความแกล้วกล้า ไม่ต้องเชื่อผู้อื่น อยู่ในคำสอนของศาสดาตน.

  -พระไตรปิฎก ไทย (ฉบับหลวง) เล่มที่ ๑๒ สุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ หน้าที่ ๓๐๐ ข้อที่ ๓๙๓-๔๐๑

   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 28 สิงหาคม 2019
 12. ไม่ใช่ตัวตน

  ไม่ใช่ตัวตน Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กันยายน 2018
  โพสต์:
  275
  ค่าพลัง:
  +121
 13. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  17,228
  กระทู้เรื่องเด่น:
  165
  ค่าพลัง:
  +27,224
  ปฏิฆสัมผัส สัญญา เวทนา เจตนา ผัสสะ มนสิการ (ตอน 6) พอจ.ปัญญา นีลวณฺโณ

  ขันธ์ 5 รวมเป็นหนึ่ง (ตอน 5) โดยพอจ ปัญญา นีลวณฺโณ

  มัคคานุคา
  Sep 22, 2018
  ลิขิตชะตา / พอจ.ปัญญา นีลวณฺโณ

  lek mindfulness
  Sep 11, 2019
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 19 ตุลาคม 2019
 14. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  17,228
  กระทู้เรื่องเด่น:
  165
  ค่าพลัง:
  +27,224
  ขันธ์ 5 (ตอน 1) ทรงค้นพบความไม่มีเราในขันธ์5 โดย พอจ.ปัญญา นีลวณฺโณ

  ขันธ์ 5 (ตอน 3) ตะกอนฝั่งลึกในวิญญาน(เชื้องอก) โดย พอจ.ปัญญา นีลวณฺโณ

  มัคคานุคา
  Jun 22, 2019
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 29 ธันวาคม 2019
 15. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  17,228
  กระทู้เรื่องเด่น:
  165
  ค่าพลัง:
  +27,224
  ชีวิตไม่สิ้นหวัง (การฝึกจิต โดย พระอาจารย์ปัญญา นิลวัณโณ) 27 ส.ค. 2560

  Manoonthum Thachai
  Aug 27, 2017
  ฝึกระงับลมหายใจ เพื่อเข้าสู่อารมณ์ฌานให้รวดเร็ว (ตอน 6) โดย พอจ ปัญญา นีลวณฺโณ

  มัคคานุคา

  Dec 20, 2018

   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 2 ธันวาคม 2019
 16. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  17,228
  กระทู้เรื่องเด่น:
  165
  ค่าพลัง:
  +27,224
 17. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  17,228
  กระทู้เรื่องเด่น:
  165
  ค่าพลัง:
  +27,224
 18. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  17,228
  กระทู้เรื่องเด่น:
  165
  ค่าพลัง:
  +27,224
 19. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  17,228
  กระทู้เรื่องเด่น:
  165
  ค่าพลัง:
  +27,224
 20. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  17,228
  กระทู้เรื่องเด่น:
  165
  ค่าพลัง:
  +27,224

แชร์หน้านี้

Loading...