ธรรมเพื่อความหลุดพ้น

หลักธรรมที่ส่องสัตว์ให้เห็นทางออกจากวัฏฏสงสาร ที่หมุนเวียนพาสัตว์เวียนว่ายตายเกิด เพื่อความหลุดพ้นสู่นิพพาน
ได้แก่ อริยสัจจ์ ๔ ไตรสิกขา ปริมัตธรรม ๔ อิทธิบาท ๔ พละ ๕ - อินทรีย์ ๕ โพชฌงค์ ๗ โพธิปักขิยธรรม ๓๗

เรียงลำดับตาม:
หัวข้อ
ตอบ เปิดดู
ข้อความล่าสุด ↓
 1. ตอบ:
  106
  เปิดดู:
  7,728
 2. ตอบ:
  74
  เปิดดู:
  8,141
 3. ตอบ:
  137
  เปิดดู:
  12,240
 4. ตอบ:
  114
  เปิดดู:
  9,324
 5. ตอบ:
  30
  เปิดดู:
  6,070
 6. ตอบ:
  77
  เปิดดู:
  12,382
 7. ตอบ:
  39
  เปิดดู:
  2,851
 8. ตอบ:
  324
  เปิดดู:
  33,541
 9. ตอบ:
  249
  เปิดดู:
  17,490
 10. ตอบ:
  116
  เปิดดู:
  12,927
 11. ตอบ:
  118
  เปิดดู:
  14,941
 12. ตอบ:
  10
  เปิดดู:
  695
 13. ตอบ:
  41
  เปิดดู:
  10,844
 14. ตอบ:
  17
  เปิดดู:
  2,451
 15. ตอบ:
  24
  เปิดดู:
  2,663
 16. ตอบ:
  131
  เปิดดู:
  15,419
 17. ตอบ:
  28
  เปิดดู:
  2,286
 18. ตอบ:
  35
  เปิดดู:
  3,055
 19. ตอบ:
  54
  เปิดดู:
  4,368
 20. ตอบ:
  14
  เปิดดู:
  3,664
 21. ตอบ:
  3
  เปิดดู:
  572
 22. ตอบ:
  6
  เปิดดู:
  2,475
 23. ตอบ:
  22
  เปิดดู:
  6,629
 24. ตอบ:
  9
  เปิดดู:
  1,455
 25. ตอบ:
  14
  เปิดดู:
  2,427
 26. ตอบ:
  52
  เปิดดู:
  7,143
 27. เสขะ บุคคล
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  692
 28. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  557
 29. ตอบ:
  4
  เปิดดู:
  2,537
 30. ตอบ:
  4
  เปิดดู:
  2,055

ตัวเลือกการแสดงกระทู้

Loading...
Loading...